Yeşaya (Isaiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 2

RAB'bin Dağı

(Mik. 4:1-3)

1 Amos oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü:

2 RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ,

Gelecekte dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak.

Ulusların hepsi oraya akın edecek.

3 Birçok halk gelecek,

“Haydi, RAB'bin Dağı'na,

Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler,

“O bize kendi yolunu öğretsin,

Biz de O'nun yolundan gidelim.”

çünkü Yasa Siyon'dan,

RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.

4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek,

Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek.

İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri,

Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar.

Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak,

Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

5 Ey Yakup soyu, gelin RAB'bin ışığında yürüyelim.

RAB'bin Günü

6 Ya RAB, halkını, Yakup soyunu terk ettin,

Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu.

Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor,

Yabancılarla el sıkışıyorlar.

7 Ülkeleri altınla, gümüşle dolu,

Hazinelerinin sonu yok,

Sayısız atları, savaş arabaları var.

8 ülkeleri putlarla dolu;

Elleriyle yaptıkları,

Parmaklarıyla biçim verdikleri

Putların önünde eğiliyorlar.

9 Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek.

Onları bağışlama, ya RAB!

10 RAB'bin dehşetinden,

Yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin,

Yerin altına saklanın.

11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak,

Gururu kırılacak.

O gün yalnız RAB yüceltilecek.

12 Çünkü Her Şeye Egemen RAB o gün

Kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak.

13 Lübnan'ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını,

Başan'ın bütün meşelerini yok edecek;

14 Bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,

15 Bütün yüksek kuleleri, güçlü surları

Yerle bir edecek;

16 Ticaret gemilerinin, değerli mallarının hepsini yok edecek.

17 İnsanların gururu, kibiri kırılacak,

O gün yalnız RAB yüceltilecek,

18 Putlar tümüyle ortadan kalkacak.

19 RAB kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca,

İnsanlar O'nun dehşetinden

Ve yüce görkeminden kaçmak için

Kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar.

20-21 O gün insanlar

Yeryüzünü sarsmak üzere kalkan RAB'bin dehşetinden

Ve yüce görkeminden kaçmak için

Tapınmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları

Köstebeklere, yarasalara atıp

Kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.

22 ölümlü insana güvenmekten vazgeçin.

Onun ne değeri var ki?