Yeşaya (Isaiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 46

1 “İlah Beyl diz çökmüş, ilah Nebo sinmiş,

Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor.

Taşınan bu nesneleriniz ağırlık,

Yorgun hayvana yük oldu.

2 Birlikte sinmiş, diz çökmüşler,

Putlarını yük olmaktan kurtaramıyorlar.

Sürgüne gidecek onlar.

3 “Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları,

Doğdunuz doğalı yüklendiğim,

Rahimden çıktınız çıkalı taşıdığım sizler,

Dinleyin beni:

4 Siz yaşlanıncaya dek Ben O'yum;

Saçlarınız ağarıncaya dek

Ben yükleneceğim sizi.

Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım,

Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.

5 “Beni kime benzetecek,

Kime denk tutacaksınız?

Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?

6 Kimisi bol keseden harcadığı altından,

Terazide tarttığı gümüşten

Ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır,

Önünde yere kapanıp tapınır.

7 Onu omuzlayıp taşır, yerine koyar.

Öylece durur put, yerinden kımıldamaz.

Kendisine yakarana yanıt veremez,

Onu sıkıntısından kurtaramaz.

8 “Bunu anımsayın, ey başkaldıranlar,

Adam olun, aklınızdan çıkarmayın!

9 Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın.

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

Tanrı benim, benzerim yok.

10 Sonu ta başlangıçtan,

Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren,

'Tasarım gerçekleşecek,

İstediğim her şeyi yapacağım' diyen benim.

11 Doğudan yırtıcı kuşu,

Uzak bir ülkeden

Tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim.

Evet, bunları söyledim,

Kesinlikle yerine getirecek,

Tasarladığımı yapacağım mutlaka.

12 “Ey dikbaşlılar, doğruluktan uzak olanlar,

Dinleyin beni!

13 Doğruluğum yaklaştı, uzak değil;

Kurtarışım gecikmeyecek.

Güzelliğim olan İsrail için

Siyon'u kurtaracağım.”

Back to previous chapterNext chapter
BackNext