Yeremya (Jeremiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 47

Filistliler'le İlgili Bildiri

1 Firavun Gazze'ye saldırmadan önce RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Filistliler'e ilişkin söz şudur:

2 RAB diyor ki:

“Bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor!

Taşkın bir ırmak olacak,

Ülkeyi ve içindeki her şeyi,

Kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak.

İnsanlar yakaracak,

Ülkede yaşayan herkes feryat edecek.

3 Dörtnala koşan aygırların

Toynak seslerinden,

Savaş arabalarının takırtısından,

Tekerleklerin gürültüsünden

Babalar dönüp çocuklarına bakmayacak;

Ellerinde derman kalmayacak.

4 Çünkü Filistliler'in yok edileceği gün geliyor.

Sur ve Sayda'ya yardım edebilecek

Sağ kalan herkes kesilip yok edilecek.

RAB Kaftor kıyısından gelen Filistliler'in

Sağ kalanlarını yok edecek.

5 Gazze yastan saçını yolacak,

Aşkelon susturulacak.

Ey ovada sağ kalanlar,

Ne zamana dek kendinizi yaralayacaksınız?

6 Ah, RAB'bin kılıcı!

Yatışmana daha ne kadar zaman var?

Dön kınına! Dur ve sessiz ol!

7 Ama RAB ona buyruk vermişken,

Aşkelon'a, deniz kıyısına

Saldırmak üzere görevlendirmişken

Kılıç nasıl yatışabilir?”

Back to previous chapterNext chapter
BackNext