Yeremya (Jeremiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 6

Yeruşalim Kuşatma Altında

1 “Güvenliğiniz için kaçın, ey Benyamin halkı!

Yeruşalim'den kaçın!

Tekoa'da boru çalın!

Beyt-Hakkerem'e bir işaret koyun.

çünkü kuzeyden bir felaket,

Büyük bir yıkım gelecek gibi görünüyor.

2 Siyon kızını, o güzel, narin kızı yok edeceğim.

3 çobanlar sürüleriyle ona geliyor,

Çevresinde çadırlarını kuracaklar.

Herkes kendi sürüsünü otlatacak.”

4 “Yeruşalim'e karşı savaş hazırlığı yapın!

Kalkın, öğleyin saldırıya geçelim!

Vay halimize, gün kararıyor!

Akşamın gölgeleri gitgide uzuyor.

5 Haydi, gece saldırıya geçelim,

Kentin kalelerini yerle bir edelim.”

6 Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

“Ağaçları kesin,

Yeruşalim'e karşı kuşatma rampaları yapın.

Bu kent cezalandırılmalı,

İçinde zorbalıktan başka bir şey yok.

7 Kuyu suyunu nasıl taze tutuyorsa,

Yeruşalim de kötülüğünü öyle taze tutuyor.

Şiddet ve yıkım yankılanıyor orada,

Karşımda hep hastalık ve yaralar var.

8 Uyarılara kulak ver, ey Yeruşalim!

Yoksa seni bırakacağım,

Seni bir viraneye,

Oturulmaz bir ülkeye çevireceğim.”

9 Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

“Asmadan nasıl üzüm toplanırsa,

İsrail halkından artakalanları da öyle toplayacaklar.

üzüm toplayan biri gibi

Elini yine asma dallarına uzat.”

10 İşitsinler diye kiminle konuşayım,

Kimi uyarayım?

Kulakları tıkalı, işitemiyorlar.

RAB'bin sözünü aşağılıyor,

Ondan hoşlanmıyorlar.

11 Bu yüzden RAB'bin öfkesiyle doluyum,

Kendimi tutmaktan yoruldum.

“Sokaktaki çocukların,

Toplanan gençlerin üzerine boşalt öfkeni.

Nasıl olsa karı da koca da,

Yaşlı da yıllarca yaşamış olan da kurtulamayacak.

12 Evleri, tarlaları, karıları

Başkalarına verilecek,

Çünkü ülkede yaşayanlara karşı

Elimi kaldıracağım” diyor RAB.

13 “Küçük büyük herkes kazanç peşinde,

Peygamberler, kâhinler, hepsi halkı aldatıyor.

14 Esenlik yokken,

'Esenlik, esenlik' diyerek

Halkımın yarasını

Sözde iyileştirdiler.

15 Yaptıkları iğrençliklerden utandılar mı?

Hayır, ne utanması?

Kızarıp bozarmanın ne olduğunu bile bilmiyorlar.

Bu yüzden onlar da düşenlerin arasında yer alacak,

Onları cezalandırdığımda sendeleyip düşecekler” diyor RAB.

16 RAB diyor ki:

“Yol kavşaklarında durup bakın,

Eski yolları sorun,

İyi yol nerede, öğrenin,

O yolda yürüyün,

Canlarınız rahata kavuşur.

Ama onlar, 'O yolda yürümeyiz' dediler.

17 Size bekçiler atayıp,

'Boru sesini dinleyin' dedim,

Ama onlar, 'Dinlemeyiz' dediler.

18 Bundan ötürü, ey uluslar,

Başlarına neler geleceğini işitin!

Sen de anla, ey topluluk!

19 Dinle, ey yeryüzü!

Bu halkın üzerine felaket,

Kendi kurduğu düzenin sonucunu getirmek üzereyim.

Çünkü sözlerime kulak asmadılar,

Kutsal Yasam'ı reddettiler.

20 Neden bana Saba'dan günnük,

Uzak bir ülkeden güzel kokulu kamış getiriliyor?

Yakmalık sunularınızı kabul etmiyorum,

Kurbanlarınızdan hoşnut değilim.”

21 Bu yüzden RAB diyor ki:

“Bu halkın önüne tökezler koyacağım,

Babalar da oğullar da

Tökezleyip birlikte düşecek,

Komşu dostuyla birlikte yok olacak.”

22 RAB diyor ki:

“İşte kuzeyden bir ordu geliyor.

Dünyanın uçlarından

Büyük bir ulus harekete geçiyor.

23 Yay, pala kuşanmışlar,

Gaddar ve acımasızlar.

Atlara binmiş gelirken,

Kükreyen denizi andırıyor sesleri.

Savaşa hazır savaşçılar

Karşına dizilecekler, ey Siyon kızı!”

24 Haberlerini aldık,

Ellerimizde derman kalmadı.

Doğuran kadın gibi

Üzüntü, sancı sardı bizi.

25 Kırlara çıkmayın,

Yolda yürümeyin!

Düşmanın kılıcı orada,

Her yanda dehşet var.

26 Ey halkım, çula sarın,

Kül içinde yuvarlan.

Biricik oğul için yas tutar gibi

Acı acı dövün.

Çünkü yok edici ansızın gelecek üzerimize.

27 “Seni halkımı deneyesin diye atadım,

öyle ki, onları tanıyıp yollarını sınayasın.

28 Hepsi de çok dikbaşlı,

Onu bunu çekiştirerek dolaşan insanlardır,

Tunç kadar, demir kadar katıdırlar.

Hepsi baştan çıkmıştır.

29 Körük üfürdükçe üfürüyor,

Kurşunu ateşte eritiyor,

Ama boşunadır yapılan işlem,

çünkü kötüler arınmıyor.

30 Onlara gümüş artığı denecek,

Çünkü RAB onları reddetti.”