Eyüb (Job)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 10

1 “Yaşamımdan usandım,

Özgürce yakınacak,

İçimdeki acıyla konuşacağım.

2 Tanrı'ya: Beni suçlama diyeceğim,

Ama söyle, niçin benimle çekişiyorsun.

3 Hoşuna mı gidiyor gaddarlık etmek,

Kendi ellerinin emeğini reddedip

Kötülerin oyununu onaylamak?

4 Sende insan gözü mü var?

İnsanın gördüğü gibi mi görüyorsun?

5 Günlerin ölümlü birinin günleri gibi,

Yılların insanın yılları gibi mi ki,

6 Suçumu arıyor,

Günahımı araştırıyorsun?

7 Kötü olmadığımı,

Senin elinden beni kimsenin kurtaramayacağını biliyorsun.

8 “Senin ellerin bana biçim verdi, beni yarattı,

Şimdi dönüp beni yok mu edeceksin?

9 Lütfen anımsa, balçık gibi bana sen biçim verdin,

Beni yine toprağa mı döndüreceksin?

10 Beni süt gibi dökmedin mi,

Peynir gibi katılaştırmadın mı?

11 Bana et ve deri giydirdin,

Beni kemiklerle, sinirlerle ördün.

12 Bana yaşam verdin, sevgi gösterdin,

İlgin ruhumu korudu.

13 “Ama bunları yüreğinde gizledin,

Biliyorum aklındakini:

14 Günah işleseydim, beni gözlerdin,

Suçumu cezasız bırakmazdın.

15 Suçluysam, vay başıma!

Suçsuzken bile başımı kaldıramıyorum,

çünkü utanç doluyum, çaresizim.

16 Başımı kaldırsam, aslan gibi beni avlar,

Şaşılası gücünü yine gösterirsin üstümde.

17 Bana karşı yeni tanıklar çıkarır,

Öfkeni artırırsın.

Orduların dalga dalga üzerime geliyor.

18 “Niçin doğmama izin verdin?

Keşke ölseydim, hiçbir göz beni görmeden!

19 Hiç var olmamış olurdum,

Rahimden mezara taşınırdım.

20 Birkaç günlük ömrüm kalmadı mı?

Beni rahat bırak da biraz yüzüm gülsün;

21 Dönüşü olmayan yere gitmeden önce,

Karanlık ve ölüm gölgesi diyarına,

22 Zifiri karanlık diyarına,

Ölüm gölgesi, kargaşa diyarına,

Aydınlığın karanlığı andırdığı yere.”