Yunus (Jonah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 2

Yunus'un Duası

1 Yunus balığın karnından Tanrısı RAB'be şöyle dua etti:

2 “Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,

Yanıt verdin bana.

Yardım istedim ölüler diyarının bağrından,

Kulak verdin sesime.

3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.

Sular sardı çevremi.

Azgın dalgalar geçti üzerimden.

4 'Huzurundan kovuldum' dedim,

'Yine de bakacağım kutsal tapınağına.'

5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,

Çevremi enginler sardı,

Yosunlar dolaştı başıma.

6 Dağların köklerine kadar battım,

Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;

Ama, ya RAB, Tanrım,

Canımı sen kurtardın çukurdan.

7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,

Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

8 Değersiz putlara tapanlar,

Nankörlük etmiş olurlar.

9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,

Adağımı yerine getireceğim.

Kurtuluş senden gelir, ya RAB!”

10 RAB balığa buyruk verdi ve balık Yunus'u karaya kustu.