Levililer (Leviticus)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 24

RAB'bin Huzurunda Yanan Işık

(M. Çık. 27:20-21)

1 RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 “İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanması için saf sıkma zeytinyağı getirsinler.

3 Harun kandilleri benim huzurumda, Buluşma Çadırı'nda, Levha Sandığı'nın önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar sürekli yanacak biçimde yakacak. Kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu.

4 RAB'bin huzurunda saf altın şamdandaki ışıklar sürekli yanacaktır.

RAB'be Sunulan Ekmek

5 “İnce undan on iki pide pişireceksin. Her biri efanın onda ikisi ağırlığında olacak.

6 Bunları RAB'bin huzurunda iki sıra halinde, altışar altışar saf altın masanın üzerine dizeceksin.

7 İki sıra ekmeğin yanına anılma payı olarak saf günnük koyacaksın. Bu RAB için yakılan sunu olacak ve ekmeğin yerini alacak.

8 Bu ekmek, İsrail halkı adına sonsuza dek sürecek bir antlaşma olarak, her Şabat günü aksatılmadan RAB'bin huzurunda dizilecek.

9 Ve Harun'la oğullarına ait olacak. Onu kutsal bir yerde yiyecekler. Çünkü çok kutsaldır. RAB için yakılan sunulardan onların sürekli bir payı olacak.”

Tanrı'ya Lanet Edenin Sonu

10 İsrailliler arasında anası İsrailli babası Mısırlı bir adam vardı. Ordugahta onunla bir İsrailli arasında kavga çıktı.

11 İsrailli kadının oğlu RAB'be sövdü, lanet etti. Onu Musa'ya getirdiler. Annesi Dan oymağından Divri'nin kızı Şelomit'ti.

12 Adamı göz altına alıp RAB'bin kararını beklediler.

13 RAB Musa'ya şöyle dedi:

14 “Onu ordugahın dışına çıkar. Ettiği laneti duyan herkes elini adamın başına koysun ve bütün topluluk onu taşlasın.

15 İsrail halkına de ki: Kim Tanrısı'na lanet ederse günahının bedelini ödeyecektir.

16 RAB'be söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak. İster yerli ister yabancı olsun, RAB'be söven herkes öldürülecektir.

17 “Adam öldüren kesinlikle öldürülecektir.

18 Başkasının hayvanını öldüren, yerine bir hayvan vererek aldığı canın karşılığını canla ödeyecektir.

19 Kim komşusunu yaralarsa, kendisine de aynı şey yapılacaktır.

20 Kırığa karşılık kırık, göze göz, dişe diş olmak üzere, ona ne yaptıysa kendisine de aynı şey yapılacaktır.

21 Hayvan öldüren yerine bir hayvan verecek, adam öldüren öldürülecektir.

22 Yerli yabancı herkes için tek bir yasanız olacak. Tanrınız RAB benim.”

23 Musa bunları İsrail halkına bildirdikten sonra, halk RAB'be lanet eden adamı ordugahın dışına çıkardı ve taşlayarak öldürdü. Böylece İsrail halkı RAB'bin Musa'ya verdiği buyruğu yerine getirmiş oldu.