Özdeyişler (Proverbs)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 16

1 İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir,

Ama dilin vereceği yanıt RAB'dendir.

2 İnsan her yaptığını temiz sanır,

Ama niyetlerini tartan RAB'dir.

3 Yapacağın işleri RAB'be emanet et,

O zaman tasarıların gerçekleşir.

4 RAB her şeyi amacına uygun yapar,

Kötü kişinin yıkım gününü de O hazırlar.

5 RAB yüreği küstah olandan iğrenir,

Bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz.

6 Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır,

RAB korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır.

7 RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa

Düşmanlarını bile onunla barıştırır.

8 Doğrulukla kazanılan az şey

Haksızlıkla kazanılan büyük gelirden iyidir.

9 Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar,

Ama adımlarını RAB yönlendirir.

10 Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar,

Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir.

11 Doğru terazi ve baskül RAB'bindir,

Bütün tartı ağırlıklarını O belirler.

12 Krallar kötülükten iğrenir,

Çünkü tahtın güvencesi adalettir.

13 Kral doğru söyleyenden hoşnut kalır,

Dürüst konuşanı sever.

14 Kralın öfkesi ölüm habercisidir,

Ama bilge kişi onu yatıştırır.

15 Kralın yüzü gülüyorsa, yaşam demektir.

Lütfu bahar yağmurunu getiren bulut gibidir.

16 Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir,

Akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir.

17 Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır,

Yoluna dikkat eden, canını korur.

18 Gururun ardından yıkım,

Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.

19 Mazlumlar arasında alçakgönüllü biri olmak,

Kibirlilerle çapul malı paylaşmaktan iyidir.

20 Öğüde kulak veren başarıya ulaşır,

RAB'be güvenen mutlu olur.

21 Bilge yüreklilere akıllı denir,

Tatlı söz ikna gücünü artırır.

22 Sağduyu, sahibine yaşam kaynağı,

Ahmaklıksa ahmaklara cezadır.

23 Bilgenin aklı diline yön verir,

Dudaklarının ikna gücünü artırır.

24 Hoş sözler petek balı gibidir,

Cana tatlı ve bedene şifadır.

25 öyle yol var ki, insana düz gibi görünür,

Ama sonu ölümdür.

26 Emekçinin iştahıdır onu çalıştıran,

Çünkü açlığı onu kamçılar.

27 Alçaklar başkalarına kötülük tasarlar,

Konuşmaları kavurucu ateş gibidir.

28 Huysuz kişi çekişmeyi körükler,

Dedikoducu can dostları ayırır.

29 Zorba kişi başkalarını ayartır

Ve onları olumsuz yola yöneltir.

30 Göz kırpmak düzenbazlığa,

Sinsi gülücükler kötülüğe işarettir.

31 Ağarmış saçlar onur tacıdır,

Doğru yaşayışla kazanılır.

32 Sabırlı kişi yiğitten üstündür,

Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.

33 İnsan kur'a atar,

Ama her kararı RAB verir.