Özdeyişler (Proverbs)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 20

1 Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar,

Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir.

2 Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer,

Onu kızdıran canından olur.

3 Kavgadan kaçınmak insan için onurdur,

Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır.

4 Sonbaharda çift sürmeyen tembel,

Hasatta aradığını bulamaz.

5 İnsanın niyetleri derin bir kuyunun suları gibidir,

Akıllı kişi onları açığa çıkarır.

6 İnsanların çoğu, “Vefalıyım” der.

Ama sadık birini kim bulabilir?

7 Doğru ve dürüst bir babaya

Sahip olan çocuklara ne mutlu!

8 Yargı kürsüsünde oturan kral,

Kötülüğü gözleriyle ayıklar.

9 Kim, “Yüreğimi pak kıldım,

Günahımdan arındım” diyebilir?

10 RAB hileli tartıdan da, hileli ölçüden de tiksinir.

11 çocuk bile eylemleriyle kendini belli eder,

Yaptıkları pak ve doğru mu, değil mi, anlaşılır.

12 İşiten kulağı da gören gözü de

RAB yaratmıştır.

13 Uykuyu seversen yoksullaşırsın,

Uyanık durursan ekmeğin bol olur.

14 Alıcı, “İşe yaramaz, işe yaramaz” der,

Ama alıp gittikten sonra aldığıyla övünür.

15 Bol bol altının, mücevherin olabilir,

Ama bilgi akıtan dudaklar daha değerlidir.

16 Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al;

Bir yabancı için yapıyorsa bunu,

Giysisini rehin tut.

17 Hileyle kazanılan yiyecek insana tatlı gelir,

Ama sonra ağza dolan çakıl gibidir.

18 Tasarılarını danışarak yap,

Yöntemlere uyarak savaş.

19 Dedikoducu sır saklayamaz,

Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme.

20 Babasına ya da anasına sövenin

Işığı zifiri karanlıkta sönecek.

21 Tez elde edilen mirasın

Sonu bereketli olmaz.

22 “Bu kötülüğü sana ödeteceğim” deme;

RAB'bi bekle, O seni kurtarır.

23 RAB hileli tartıdan tiksinir,

Hileli teraziden hoşlanmaz.

24 İnsanın adımlarını RAB yönlendirir;

Öyleyse insan tuttuğu yolu nasıl anlayabilir?

25 Düşünmeden adakta bulunmak

Sakıncalıdır.

26 Bilge kral kötüleri ayıklar,

Harman döver gibi onları cezalandırır.

27 İnsanın ruhu RAB'bin ışığıdır,

İç varlığın derinliklerine işler.

28 Sevgi ve sadakat kralın güvencesidir.

Onun tahtını sağlamlaştıran sevgidir.

29 Gençlerin görkemi güçleri,

Yaşlıların onuru ağarmış saçlardır.

30 Yaralayan darbeler kötülüğü temizler,

Kötek iç varlığın derinliklerini paklar.