Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 112

1 övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak,

Doğruların kuşağı kutsanacak.

3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,

Sonsuza dek sürer doğruluğu.

4 Karanlıkta ışık doğar doğrular için,

Lütfeden, sevecen, dürüst insanlar için.

5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren,

İşlerini adaletle yürüten insana!

6 Asla sarsılmaz,

Sonsuza dek anılır doğru insan.

7 Kötü haberden korkmaz,

Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.

8 Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

9 Mallarını yoksullara cömertçe dağıtır,

Doğruluğu sonsuza dek sürer,

Gücü ve saygınlığı artar.

10 Kötü kişi bunu görünce kudurur,

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir.

Kötülerin dileği boşa çıkar.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext