Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 20

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1 Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin,

Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!

2 Yardım göndersin sana Kutsal Yer'den,

Siyon'dan destek versin.

3 Bütün tahıl sunularını anımsasın,

Yakmalık sunularını kabul etsin! Sela

4 Gönlünce versin sana,

Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!

5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,

Tanrımız'ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.

RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.

6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,

Sağ elinin kurtarıcı gücüyle

Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;

Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.

9 Ya RAB, kralı kurtar!

Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

Back to previous chapterNext chapter
BackNext