Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 33

1 Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

2 Lir çalarak RAB'be şükredin,

On telli çenk eşliğinde O'nu ilahilerle övün.

3 O'na yeni bir ezgi dizin,

Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.

4 Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,

Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever,

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

6 Gökler RAB'bin sözüyle,

Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

7 Deniz sularını bir araya toplar,

Engin suları ambarlara depolar.

8 Bütün yeryüzü RAB'den korksun,

Dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun.

9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;

O buyurunca, her şey belirdi.

10 RAB ulusların planlarını bozar,

Halkların tasarılarını boşa çıkarır.

11 Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer,

Yüreğindeki tasarılar kuşaktan kuşağa geçer.

12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

13 RAB göklerden bakar,

Bütün insanları görür.

14 Oturduğu yerden,

Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.

15 Herkesin yüreğini yaratan,

Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.

16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,

Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.

17 Zafer için at boş bir umuttur,

Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

18 Ama RAB'bin gözü kendisinden korkanların,

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır,

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

20 Umudumuz RAB'dedir,

Yardımcımız, kalkanımız O'dur.

21 O'nda sevinç bulur yüreğimiz,

Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.

22 Madem umudumuz sende,

Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!