Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 47

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru

1 Ey bütün uluslar, el çırpın!

Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!

2 Ne müthiştir ulu RAB,

Bütün dünyanın yüce Kralı.

3 Halkları altımıza,

Ulusları ayaklarımızın dibine serer.

4 Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı

O seçti bizim için. Sela

5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları,

Boru sesleri arasında yükseldi.

6 Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler;

Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!

7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,

Maskil sunun!

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

9 Ulusların önderleri

İbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş;

Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları.

O çok yücedir.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext