Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 52

Müzik şefi için - Davut'un maskili

Edomlu Doeg gelip Saul'a “Davut Ahimelek'in

evine girdi” diye bildirdiği zaman

1-2 Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı,

Tanrı'nın sadık kullarına karşı

Bütün gün dilin yıkım tasarlar

Keskin ustura gibi, ey hilekâr.

3 İyilikten çok kötülüğü,

Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin. Sela

4 Seni hileli dil seni!

Her yıkıcı sözü seversin.

5 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak,

Seni kapıp çadırından fırlatacak,

Yaşam toprağından kökünü sökecek. Sela

6 Doğrular bunu görünce korkacak,

Gülerek şöyle diyecekler:

7 “İşte bu adam, Tanrı'ya sığınmak istemedi,

Servetinin bolluğuna güvendi,

Başkalarını yıkarak güçlendi!”

8 Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim,

Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim.

9 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,

Sadık kullarının önünde umut bağlarım,

Çünkü adın iyidir.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext