Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 54

Müzik şefi için - Telli sazlarla Davut'un maskili

Zifliler gelip Saul'a: “Davut aramızda

gizlenmiyor mu?” dedikleri zaman

1 Ey Tanrı, beni adınla kurtar,

Gücünle akla beni!

2 Ey Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,

Zorbalar canımı almak istiyor,

Tanrı'ya aldırmıyorlar. Sela

4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,

Tek desteğim Rab'dir.

5 Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,

Sadakatin uyarınca yok et onları.

6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,

Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext