Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 59

Müzik şefi için - “Yok etme” makamında Davut'un miktamı

Saul'un Davut'u öldürtmek için adam gönderip evini gözetlediği zaman

1 Kurtar beni düşmanlarımdan, ey Tanrım,

Kalem ol hasımlarıma karşı.

2 Kurtar beni suç işleyenlerden,

Uzak tut kanlı katillerden.

3 Bak, canımı almak için pusu kuruyorlar,

Güçlüler bana karşı birleşiyorlar,

Oysa başkaldırmadım, günahım yok, ya RAB.

4 Suç işlemediğim halde,

Koşuşup hazırlanıyorlar.

Kalk bana yardım etmek için, halime bak!

5 Sen, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

İsrail'in Tanrısı,

Uyan bütün ulusları cezalandırmak için,

Acıma bu suçlu hainlere! Sela

6 Akşam döner, köpek gibi hırlarlar,

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

7 Bak, neler dökülür ağızlarından,

Kılıç çıkar dudaklarından.

“Kim duyacak?” derler.

8 Ama sen onlara gülersin, ya RAB,

Bütün uluslarla eğlenirsin.

9 Gücüm sensin, seni gözlüyorum,

Çünkü kalemsin, ey Tanrı.

10 Tanrım sevgisiyle karşılar beni,

Bana düşmanlarımın yıkımını gösterir.

11 Onları öldürme, yoksa halkım unutur,

Gücünle dağıt ve alçalt onları,

Ya Rab, kalkanımız bizim.

12 Ağızlarının günahı, dudaklarından çıkan söz yüzünden,

Gururlarının tuzağına düşsünler.

Okudukları lanet, söyledikleri yalan yüzünden,

13 Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler;

Bilsinler ki, Tanrı'nın egemenliği Yakup soyundan

Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır. Sela

14 Akşam döner, köpek gibi hırlarlar,

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

15 Yiyecek bulmak için gezerler,

Doymazlarsa ulurlar.

16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext