Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 61

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru

1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,

Duama kulak ver!

2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

Yüreğime hüzün çökünce.

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

3 Çünkü sen benim için sığınak,

Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.

4 Çadırında sonsuza dek oturmak

Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. Sela

5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun,

Adından korkanların mirasını bana verdin.

6 Kralın günlerine gün kat,

Yılları yüzyıllar olsun!

7 Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun;

Onu sevgin ve sadakatinle koru!

8 O zaman adını hep ilahilerle öveceğim,

Her gün adaklarımı yerine getireceğim.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext