Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 67

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Mezmur - İlahi

1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Sela

2 öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Sela

5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

6 Toprak ürününü verdi,

Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.

7 Tanrı bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

Back to previous chapterNext chapter
BackNext