Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 8

Müzik şefi için - Gitit üzerine - Davut'un mezmuru

1 Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

2 Çocukların, hatta bebeklerin sesiyle

Set çektin hasımlarına,

Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

4 Soruyorum kendi kendime:

“İnsan ne ki, onu göz önüne alasın,

İnsan soyu ne ki, ona ilgi duyasın?”

5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,

Başına şan şeref tacı koydun.

6 Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

7 Davarları, sığırları,

Yabanıl hayvanları,

8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

9 Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Back to previous chapterNext chapter
BackNext