Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 82

Asaf'ın mezmuru

1 Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda,

Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:

2 “Ne zamana dek haksız karar verecek,

Kötüleri kayıracaksınız? Sela

3 Zayıfın, öksüzün davasını savunun,

Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.

4 Zayıfı, düşkünü kurtarın,

Onları kötülerin elinden alın.”

5 Bilmiyor, anlamıyorlar,

Karanlıkta dolaşıyorlar;

Yeryüzünün temelleri sarsılıyor.

6 'Sizler ilahsınız' diyorum,

'Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!'

7 Yine de insanlar gibi öleceksiniz,

Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!'”

8 Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü!

Çünkü bütün uluslar senin mirasındır.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext