Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 87

Korahoğulları'nın mezmuru - İlahi

1 RAB Siyon'u kutsal dağlar üzerine kurdu.

2 Siyon'un kapılarını

Yakup'un bütün konutlarından daha çok sever.

3 Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: Sela

4 “Beni tanıyanlar arasında

Rahav ve Babil'i anacağım,

Filist'i, Sur'u, Kûş'u da;

'Bu da Siyon'da doğdu' diyeceğim.”

5 Evet, Siyon için şöyle denecek:

“Şu da orada doğmuş, bu da,

Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.”

6 RAB halkları kaydederken,

“Bu da Siyon'da doğmuş” diye yazacak. Sela

7 Okuyucular, kavalcılar,

“Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext