Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 91

1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 “O benim sığınağım, kalemdir” derim RAB için,

“Tanrım'dır, O'na güvenirim.”

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

Onların altına sığınırsın.

O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarsın,

Ne gündüz uçan oktan,

Ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan,

Ne öğleyin yok eden kırgından.

7 Yanında bin kişi,

Sağında on bin kişi kırılsa bile,

Sana dokunmaz.

8 Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek,

Kötülerin cezasını göreceksin.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

Çadırına felaket yaklaşmayacak.

11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,

Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,

Ayağın bir taşa çarpmasın diye.

13 Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin,

Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

14 “Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım” diyor RAB,

“Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

16 Onu uzun ömürle doyuracak,

Ona kurtarışımı göstereceğim.”