Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 99

1 RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!

Keruvlar arasında tahtına oturmuş,

Sarsılsın yeryüzü!

2 RAB Siyon'da uludur,

Yücedir O, bütün halklara egemendir.

3 Övsünler büyük, müthiş adını!

O kutsaldır.

4 Ey adaleti seven güçlü kral,

Eşitliği sen sağladın,

Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.

5 Yüceltin Tanrımız RAB'bi,

Ayaklarının altındaki taburenin önünde tapının!

O kutsaldır.

6 Musa'yla Harun O'nun kâhinlerindendi,

Samuel de O'na yakaranlar arasında.

RAB'be seslenirlerdi,

O da yanıt verirdi.

7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,

Uydular O'nun buyruklarına,

Kendilerine verdiği kurallara.

8 Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;

Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,

Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.

9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,

Tapının O'na kutsal dağında!

çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext