Ezgiler Ezgisi (Song of Songs)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 3

1 Gece boyunca yatağımda

Sevgilimi aradım,

Aradım, ama bulamadım.

2 “Kalkıp kenti dolaşayım,

Sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım” dedim,

Aradım, ama bulamadım.

3 Kenti dolaşan bekçiler buldu beni,

“Sevgilimi gördünüz mü?” diye sordum.

4 Onlardan ayrılır ayrılmaz

Sevgilimi buldum.

Tuttum onu, bırakmadım;

Anamın evine,

Beni doğuran kadının odasına götürünceye dek.

5 Dişi ceylanlar,

Yabanıl dişi geyikler üstüne

Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!

Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,

Gönlü hoş olana dek.

6 Kimdir bu kırdan çıkan,

Bir duman sütunu gibi,

Tüccarın türlü türlü baharatıyla,

Mür ve günnükle tütsülenmiş?

7 İşte Süleyman'ın tahtırevanı!

İsrailli yiğitlerden

Altmış kişi eşlik ediyor ona.

8 Hepsi kılıç kuşanmış, eğitilmiş savaşçı.

Gecenin tehlikelerine karşı,

Hepsinin kılıcı belinde.

9 Kral Süleyman tahtırevanı

Lübnan ağaçlarından yaptı.

10 Direklerini gümüşten,

Tabanını altından yaptı.

Koltuğu mor kumaşla kaplıydı.

İçini sevgiyle döşemişti Yeruşalim kızları.

11 Dışarı çıkın, ey Siyon kızları!

Düğününde, mutlu gününde

Anasının verdiği tacı giymiş Kral Süleyman'ı görün.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext