Ezgiler Ezgisi (Song of Songs)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 7

1 Ne güzel sandaletli ayakların,

Ey soylu kız!

Mücevher gibi yuvarlak kalçaların,

Usta ellerin işi.

2 Karışık şarabın hiç eksilmediği

Yuvarlak bir tas gibi göbeğin.

Zambaklarla kuşanmış

Buğday yığını gibi karnın.

3 Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin,

İkiz ceylan yavrusu.

4 Fildişi kule gibi boynun.

Bat-Rabim Kapısı yanındaki

Heşbon havuzları gibi gözlerin.

Şam'a bakan

Lübnan Kulesi gibi burnun.

5 Karmel Dağı gibi dik başın,

Pırıl pırıl mora çalan saçların.

Kaküllerine tutsak oldu kral.

6 Ne güzel, ne çekicidir aşk!

Zevkten zevke sürükler.

7 Hurma ağacına benziyor boyun,

Salkım salkım memelerin.

8 “Çıkayım hurma ağacına” dedim,

“Tutayım meyveli dallarını.”

üzüm salkımları gibi olsun memelerin,

Elma gibi koksun soluğun,

9 En iyi şarap gibi ağzın.

Kız

Sevgilimin dudaklarına, dişlerine doğru kaysın.

10 Ben sevgilime aitim,

O da bana tutkun.

11 Gel, sevgilim, kıra çıkalım,

Köylerde geceleyelim.

12 Bağlara gidelim sabah erkenden,

Bakalım, asma tomurcuk verdi mi?

Dalları yeşerdi mi,

Narlar çiçek açtı mı,

Orada sevişeceğim seninle.

13 Mis gibi koku saçıyor adamotları,

Kapımızın yanıbaşında

Taze, kuru,

Her çeşit seçme meyve var.

Senin için sakladım onları, sevgilim.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext