Green Forest. Illustration copyrighted.
Shih këtë faqe në: Anglisht (English)

Öfarë lloj bote do të krijoje ti …nëse do të ishe Perëndia?

  • Një botë pa vuajtje
  • Një botë ku çdo njeri trajtohet me mirësi dhe drejtësi
  • Një botë të mbushur plot dashuri, bashkëpunim dhe liri

Madhështore…
kjo është tamam ajo botë që Perëndia krijoi në fillim