Green Forest. Illustration copyrighted.
Какъв свят бихте сътворили Вие, ако бяхте Бог?

  • Такъв, в който няма страдания
  • Такъв, в който хората се отнасят един към друг с доброта и справедливост
  • Такъв, който е пълен с любов, сътрудничество и свобода.

Невероятно…
в самото начало Бог е сътворил точно такъв свят.

(Следваща страница)