Banana Trees. Illustration copyrighted.

Бог позволил на човека да избира: или да живее в послушание на Бога, или да не се подчини на Неговата законна власт. Бог не е бил насилствен управник, Той дал само едно просто указание…

Вижте тази страница на: англичаните (English)

Нашият любящ Бог е сътворил съвършен рай за човечеството!
(Бог е Творецът)

Съвършенство - “И Бог виде всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро” (Битие 1:31).

Без страдания, смърт и притиснения само свободата за наслаждаване на прекрасния живот.

Ако Бог е сътворил всичко наоколо, то Той се явява и Владетел на всичко.