Parched Earth. Illustration copyrighted.
Do you know…
  • Защо Бог позволява да страдат невинни хора? Отговор

  • Достатъчно добър ли съм да отида в Рая? Отговор

  • Цялото човечество ще бъде ли спасено евентуално? Отговор

  • Колко добро е достатъчно добро? Отговор (на английски)

  • Ами проблемът със страданието? Това не доказва ли, че няма Бог и че сме сами? Отговор (на английски)
Вижте тази страница на: англичаните (English)

Човекът проявил своя избор в непослушание.

Желаейки да живее по своему, мислейки че така е правилно, човекът избрал да не се подчини на Бога.

Изборът на човека го довел до грехопадението.

Грях - това е непослушание спрямо Бога. Бог е Създателят на всичко и човекът е трябвало да Му бъде послушен. Най-важното е, че Бог Сам се явява стандарт за това, което е правилно. Грехът е станал причина за духовното разделение от Бога и за физическата смърт. Разделението настъпило от това, че Бог е съвършен и свят. Неговата святост не може да съществува заедно с греха, а Неговата справедливост не може да позволи грехът да остане безнаказан.

В резултат от греха, земята била прокълната и започнала да умира. Почвата станала по-малко плодородна, а храната по-оскъдна. Човекът трябвало да започне да се труди упорито, за да добива храната си. Хората усетили ефекта от греха върху човешките взаимоотношения. Грехът довел до жестокости, убийства, похот и дисхармония в семейството.

Човечеството продължава да съгрешава, като живее в бунт спрямо Бога - Творец. Затова именно светът е пълен със страдания днес. Човекът е длъжен да отговаря за това, че е разрушил съвършеното Божие творение.

Заради своята греховна природа, човек не може да познае и да изпита Божията любов и общение с Него, независимо колко упорито се опитва да достигне Бога със свои сили чрез добри дела, религиозни ритуали или философия. “Защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава.” (Римляни 3:23)