Защо Бог позволи невинни хора да страдат?

Wheelchair with man laying next to it. Photo copyrighted.

Това е един от най-трудните въпроси за един Християнин да отговори.

“Проблемът на болката,” както добре познатия Християнски учен, К.С. Луис, веднъж го нарече, е най-могъщото оръжие срещу Християнската вяра.

Всичката истинска наука и история, ако правилно е разбрана, поддържа фактът за Господ. Доказателството е толкова силно че, както Библията казва: (Псалтир 14:1).

Photo copyrighted.

Повечето атеисти, така че, без никакво обективно доказателство на което да си основат вярата в “никакъв Господ,” трябва в края на краищата да се обърнат до философични обджекции. И този проблем за страданието е най-великият от тях.

Така е, те казват, как може Бог на любов да позволи такива неща в Неговия свят като война, болести, болка, и смърт, особено когато техните ефекти често са изпитани най-силно от тези които са очевидно невинни? Или Той не е Бог на любов и е неразличен към човешко страдание, или Той не е Бог от сила и затова е безпомощен да направи нещо. Във всеки от двата случая, Библейският Господ който е предполагаейки един от абсолютна сила и перфектна любов става невъзможен анакронизъм. Или така те твърдят!

Това е истинска трудност, но атеизмът със сигурност не е отговора, и нито не е агностицизма. Докато то има много зло в света, там има още повече което е добро. Това е доказано от самия факт че хората нормално се опитват да се задържат за живота си колкото по-дълго могат. При това, всички инстинктивно разпознвата че “доброто” е по-висш ред на истина отколкото “злото.”

Трябва също да разпознаем че самите ни умове са сътворени от Господ. Можем да ги използваме само до границата която Той позволява, и така че е, извънредно самонадеяно за да ги използваме за да Го разпитваме и Неговите мотиви.

”Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?” (Битие 18:25).

”Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил?” (Римляни 9:20).

Самите ние не основаваме стандардите на какво е правилно. Само Създателят на всичката реалност може да направи това. Трябва да установим, в умовете ни и в сърцата ни, дали го разбираме или не, че каквото Господ направи е, по очертание, правилно.

Като установим това чрез вяра, тогава сме свободни да търсим начини чрез които да имаме полза духовно от страданията в живота както и с благословенията. Като преценяме таква неща, помага да държим следоваващите велики истини продължително в умовете ни.

В реалността няма такова нещо като “невинните” да страдат.

След като (Римляни 3:23), няма никой който да има правото на свобода от яростта на Господ на основата на невинност.

Относно бебетата, и други които може да се некомпетентни мислено да определят между правилно и грешно, ясно е от Светото Писание и унижерсално преживяване че те са грешници по природа и така че ще неизбежно станат грешници по избор когато могат.

Elderly woman in wheelchair. Photo copyrighted. Светът е сега под Проклинанието на Господ (Битие 3:17) заради бунта на човек срещу Думата на Господ.

Този “плен на корупция,” с който “целият свят стени и се напряга заедно в болка” (Римляни 8:21, 22), е универсален, и въздейства на всички мъже и жени и деца навсякъде. Господ не е създал светът по този начин, и един ден ще постави всички неща правилно отново. В този ден, (Откровение 21:4).

Jesus on the cross. Click here to read about Jesus. (Illustration copyrighted)
Learn about how much Jesus Christ suffered

Господът Исус Христос, който беше единствения наистина “невинен” и “праведен” човек в цялата история, въпреки е страдал повече от някой който някога е живял.

И това Той направи за нас! “Христос умря за греховете ни” (I Коринтяни 15:3). Той страда и умря, за да може на края да избави света от Проклинанието, и дори сега, Той може да ни избави от грях и робството всеки който ще Го получи във вяра като личен Господ и Спасител. Това велико избавяне от наказанието на получен грях, както и нашите открити грехове, много сигурно също уверява спасението на тези които са умрели преди да стигнат възрастта на съзнателен избор между грешно срещу правилно.

Със нашата пълна вяра в добротата на Господ и в откупа на Христос можем да разпознаем че нашите сегашни страдания могат да бъдат обърнати към Неговото величие и нашето добро.

Страданието на неспасени хора са често използвани от Светия Дух да ги накара да разберат тяхната нужда за спасение и да се обърнат към Христос в покаяние и вяра. Страданията на Християни би трябвало винаги да бъдат начините на развиване на по-силна зависимост на Господ и по Христосов характер, ако те са правилно “обучени така” (Евреи 12:11).

Така че, Господ е обичащ и прощаващ дори и когато, “за сегашното,” Той позволява изпитание и страдание да дойдат в нашите животи.

“Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.” (Римляни 8:28).

Научете повече

 • Does God feel our pain? Отговор
 • Watch “The HOPE” video, right now! GO
 • Read God’s Story, from creation to eternity - a chronological summary of the Bible - ChristianAnswers.Net/godstory
 • What about the Psalm 91 promises? Отговор
  “…no harm will befall you, no disaster will come near your tent…”
 • Исус Христос е отговорът на въпросите ви? Отговор
 • Какво ще кажеш за издаване на страданието? Не се окаже, че няма Бог и че ние сме сами? Отговор
 • How can I know if the Bible is true? Отговор
 • Can the Bible be infallible if it is written by fallible humans? Отговор
 • Is the Bible completely accurate, or does it contain some inaccuracies about history and science? Отговор
 • Hasn’t Evolution disproved the Bible? Отговор
 • In what ways have archaeological discoveries verified the Bible’s reliability? Отговор
 • How can I know if Jesus Christ is really who He claimed to be? Отговор
 • How can I know if Christ really rose from the dead? Отговор
 • Does Hell really exist? Отговор
 • What if I don’t believe in Hell? Отговор
 • What does God basically expect of me? Отговор
 • Why should I go to church? Отговор
 • With so many cults and denominations, how can I decide which are true and which are false? Отговор
 • How can I know which religion is true? Отговор

Is Jesus Christ the Отговор to your questions? Is Jesus Christ the Отговор to your problems? Learn more.


Adapted from The Bible Has the Answer, by Henry Morris and Martin Clark, published by Master Books, 1987

Supplied by Films for Christ with permission from Master Books. Text Copyright © 1997, Master Books, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ