Откъде знаем истина ли е Библията?

© LincolnRogers, Dreamstime

Съществуват стотици книги, посветени на Божествения произход на Библията, и тези свидетелства са много и разнообразни. За съжаление много хора днес не са чели нито една от тези книги. В резултат, много хора са склонни да се съгласяват с популярните заблуждения, че Библията е пълна с неточности и повече не е нужна на нашия съвременен свят.

Въпреки всичко, авторите на Библията често са заявявали, че те предават истинното Слово Божие, абсолютно надеждно и във висша степен авторитетно.

Но от друга страна, ако най-великата и най-влиятелна книга на всички времена, съдържаща прекрасни литературни образци и най-съвършения морален кодекс, е била писана от заблудени фанатици, тогава каква надежда ни остава в този свят да търсим смисъла и целта на нашето съществуване?

Ако някой реши да изследва тези Библейски свидетелства, ще открие че техните твърдения за Божественост (заявени над 3 000 пъти по различни начини) са били напълно оправдани.

Изпълнили се пророчества

Яркото свидетелство на изпълнилите се пророчества е само едната страна. Стотици Библейски пророчества са се изпълнили по най-прецизен начин, често пъти много години след като пророкът не е бил вече сред живите.

Например, пророк Данаил около 538 година преди Христа (Данаил 9:24-27), предсказал че Христос щял да дойде като обещания на Израел Спасител и Княз 483 години след като персийският император разрешел на евреите да възстановят Йерусалим, който тогава лежал в развалини. Това било ясно и категорично изпълнено стотици години по-късно.

Съществуват много пророчества относно отделни народи и градове, и в хода на историята те всички били дословно изпълнени. Повече от 300 пророчества били изпълнени от Самия Христос при Неговото първо пришествие. Други пророчества се отнасят до разпространението на християнството, лъжеученията и много други теми.

Няма друга такава книга, древна или съвременна, като тази. Мъглявите, и по правило лъжливи пророчества на хора като Джин Диксън, Нострадамус, Едгар Кейс, и други, не попадат изобщо в тази категория, както впрочем и други подобни религиозни книги като Корана, конфуцианските писания, и други подобни религиозни произведения. Само Библията дава такива очевидни и удивителни пророчества, и го прави с такъв размах, че всякакво друго обяснение, освен Божественото откровение, изглежда напълно абсурдно.

Уникална историческа точност

Ebla Tablet. Courtesy of Associates for Biblical Research.
Вижте археологическите свидетелства в подкрепа на Библията. Нашият екип от експерти отговаря на вашите въпроси относно Библията и археологията.

Историческата точност на Писанията, превъзхождаща египетските, асирийските и други ранни исторически документи, сама по себе си заслужава внимание. Археологическите потвърждения на Библейските събития са били изключително многочислени през миналото столетие. Д-р Нелсън Глюек (Dr. Nelson Glueck) , един от най-великите съвременни авторитети по израелска археология, е казал:

Нито едно археологическо откритие никога не е противоречало на Библейските източници. Били са проведени археологически изследвания, ясно потвърждаващи отчетливите очертания или точните детайли на историческите изложения в Библията. И освен това, изучаването на Библейските събития често от своя страна е водело до нови изумителни археологически открития.

Научна точност

Друго поразително свидетелство за Боговдъхновеността се основава на факта, че много принципи на съвременната наука са били записани в Библията като природни факти много преди учените да са ги били потвърдили експериментално. Ето някои от тях:

  • Земята е кръгла (Исая 40:22)
  • Безкрайността на обкръжаващата Вселена (Исая 55:9)
  • Закона за запазване на масата и енергията (2 Петър 3:7)
  • Кръговратът на водата в природата (Еклесиаст 1:7)
  • Огромното количество звезди (Йеремия 33:22)
  • Закон за увеличаващата се ентропия (Псалм 102: 25-27)
  • Първостепенната роля на кръвта в жизнените процеси (Левит 17:11)
  • Атмосферната циркулация (Еклесиаст 1:6)
  • Гравитационното поле (Йов 26:7)
  • и много други

Разбира се те са изразени с термини от всекидневния живот и опит, а не с термини на съвременната наука; независимо от това, те напълно се съгласуват с най-съвременните научни факти.

Важно е също така, че в Библията няма грешки в научната, историческата или друга област. Разбира се много “неточности” са били приписвани на Библията, но консервативните Библейски учени винаги са давали разумни обяснения.

Уникална структура

Удивителната структура на Библията също трябва да се вземе под внимание. Независимо от това, че се състои от 66 книги, написани от 40 или повече различни автори за период от 2 000 години, Библията представлява една Книга, отлично обединена и напълно съгласувана.

Авторите, когато са записвали посланията, и понятие не са имали, че те ще бъдат обединени в такава Книга, и все пак всяко послание има своето точно място за изпълнение на своята неповторима цел, като част от едно цяло. Всеки, който старателно изучава Библията, постоянно открива удивителни структурни и математически модели, вплетени в тъканта на нейното повествование с необяснима за простата случайност сложност и симетрия.

Една неизменна тема, преминаваща през цялата Библия от Битие до Откровение, разкрива великите дела на Бога при сътворението и изкуплението, чрез Неговия единствен Син, Господ Исус Христос.

Уникалният ефект на Библията

Библията е също така уникална и по своето въздействие върху отделните хора и върху историята на народите. Този бестселър. Никога никоя книга не е съдържала такъв универсален призив и не е произвеждала такъв дълготраен ефект.

И още едно последно доказателство за истинността на Библията се намира в свидетелствата на тези, които са повярвали в нея. Множества от хора, в миналото и настоящето, от личен опит са се убедили, че обещанията на Библията са истина, мъдростта й е здрава, заповедите и ограниченията – благоразумни, а чудесното й послание за спасение е действително нужно на всеки и завинаги.

Автори: Хенри Морис и Мартин Кларк, адаптация по книгата им book The Bible Has the Answer, публикувана от Master Books, 1987. Материалът е представен от Films for Christ with permission from Master Books.

Авторски права 1995, Master Books, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright,” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Index ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY