Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil) gerçek olduğunu nereden biliyoruz?


Bu sayfaya şu dillerde de bakabilirsiniz: İngilizce (English), Almanca, Bulgarca, Endonezyaca, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Macarca, Polanyaca, Portekizce, Rusça

© LincolnRogers, Dreamstime

Kutsal Kitap’ın tanrısal esinlenmesiyle ilgili kanıtlar hakkında yüzlerce kitap yazılmıştır. Bu kanıtlar çok çeşitli ve çok sayıdadır. Fakat, maalesef, bugünkü insanların çoğu bu kitaplardan hiçbirini okumamıştır. Dahası, Kutsal Kitap’ı bile okumamış insanlar çoktur. Bu nedenle, birçok insan Kutsal Kitap’ın hatalarla dolu olduğu ve modern dünyayla artık ilgili olmadığı konusunda yaygın yanılgİya kapılmıştır.

Yine de, Kutsal Kitap’ın yazarları illettiklerinin son derece yetkili ve yanılmaz Tanrı Sözü olduğunu kerelerce iddia etmişlerdir. Böyle bir iddia, herhangi bir yazar tarafından çok şaşırtıcı olur; eğer Kutsal Yazıları yazan yakalaşık kırk adam bu iddiadan yanılmışsa, o zaman onların ya yalancı, ya deli ya da her ikisi olmaları gerekmektedir.

Ama öylese, en güzel edebiyat ve düzenlenen en iyi ahlaki sistemi içeren, çağların en büyük ve en etkileyici olan eseri, yalancı bağnazlar tarafından yazıldıysa, bu dünyada anlam ve amaç bulmak için ne ümit olabilir ki?

Birisi Kutsal Kitap delillerini ciddi bir şekilde araştırırsa, Kutsal Kitap’ın tanrısal vahiy olma iddialarının (değişik kelimelerle 3000’den fazla kez) yeterince doğrulanmış olduklarını keşfedecektir.

Gerçekleşmiş Peygamberlik Sözleri (Gelecekle ilgili önceden bildirilen olaylar)

Gerçekleşmiş peygamberlik sözlerinden oluşan deliller, Kutsal Kitap delillerinden dikkate değer bir delildir. Kutsal Kitap’taki yüzlerce peygamberlik sözü, ayrıntılı ve detaylı bir şekilde gerçekleşmiştir, birçok örnekte yazarın ölümünden uzun zaman sonra bile gerçekleşmiştir.

Örneğin, Daniel Peygamber yaklaşık İ.Ö. 538 yılında, Pers İmparatoru’nun Yahudiler’e o zamanki harap durumunda olan Kudüs’ü yeniden inşaat etme yetkisini vermesinden 483 yıl sonra Mesih’in İsrail’e vaat edilmiş Kurtarıcı ve Önder olarak geleceğini önceden bildirmiştir. Yüzlerce yıl sonra bu söz açık ve kesin bir şekilde yerine gelmiştir.

Çeşitli devletlerle, şehirlerle ve tarihin genel akımıyla ilgili geniş peygamberlik sözleri vardır, ve hepsi kelime anlamında gerçekleşmiştir. 300’ü aşkın peygamberlik sözü Mesih’in ilk gelişinde Mesih tarafından gerçekleşmiştir. Başka peygamberlik sözleri Hıristiyanlığın ve çeşitli sahte dinlerin yayılmasıyla ve başka birçok konuyla ilgilidir.

Ne eski ne de çağdaş başka hiçbir kitap buna benzemez. Jeanne Dixon, Nostradamus, Edgar Cayce gibi insanların kehanetleri belirsizdir ve çoğu zaman yanlış çıkar. Bular Kutsal Kitap’ın sınıfında bile değildir. Başka dini kitaplar – Kur’ân, Konfüçyüs’ün Söyleşileri ve diğerleri de bu sınıftan değildir. Yalnız Kutsal Kitap, dikkate değer olan bu peygamberlik sözü delili sergilemektedir. O kadar geniş bir şekilde sergiler ki, tanrısal vahiyden başka herhangi bir açıklaması anlamsız kalmaktadır.

Eşsiz Tarihsel Doğruluğu

Kutsal Kitap’ın tarihsel doğruluğu da eşsiz sınıfında olup Mısır, Asur ve diğer eski devletlerin kayıtlardan çok üstündür. Geçen yüzyıldaki Kutsal Kitap’ın kayıtlarını doğrulayan arkeoloji bulguları sayısızdır. Herhalde İsrail arkeolojisi konusunda çağımızın en büyük uzmanı olan Dr. Nelson Glueck şöyle demiştir:

“Hiçbir arkeoloji bulgusu hiç bir zaman Kutsal Kitap’tan bir ayeti yalanlamamıştır. Birçok arkeoloji bulgusu açık bir özette ya da tam detaylı olarak Kutsal Kitap’ın anlatılarını doğrulamıştır. Benzer bir şekilde Kutsal Kitap’ın anlatılarının uygun bir yorumu sık sık harika keşiflere yol açmıştır.

Bilimsel Doğruluğu

Tanrısal vahiyi gösteren başka şaşırtıcı bir delil de, bilim adamlarının deneylerle doğrulamadan çok önce modern bilimin birçok ilkesinin Kutsal Kitap’ta doğanın gerçekleri olarak yazılmış olmasıdır. Bunların bazıları şunlardır:

Tabii ki, yukardaki ayetler modern bilimin teknik terimleriyle yazılmamıştır; yine de ayetler en modern bilim olgularıyla tamamen uyum içindedirler.

Bilim, tarih ve başka hiçbir konuda Kutsal Kitap’ta kesin bir hata gösterilmemiş olması önemlidir. Tabii ki, birçok hata ileri sürülmüştür, fakat muhafazakâr Kutsal Kitap uzmanları (Kutsal Kitap’a bağımlı olan uzmanlar) hep böyle sorunlara mantığa yatkın çözümler bulabilmişlerdir.

Eşsiz Yapısı

Kutsal Kitap’ın göze çarpan yapısı da vurgulanmalıdır. Kutsal Kitap, 66 bölümden, oluşmasına ve en az 40 farklı yazar tarafından 2000 yıllık bir zaman diliminde yazılmasına rağmen, mükemmel birlik ve tutarlılık gösteren tek bir kitaptır.

Her bir yazar, yazılarını yazarken, yazdıklarının ilerde bir Kitap halinde toplanacağını hiç bilmiyordu fakat yine de her yazı mükkemmel bir şekilde yerini almıştır ve bütünün bir parçası olarak kendi eşsiz amacına hizmet etmektedir.

Kutsal Kitap’ın Yaratılış’tan Vahiy’e kadar yücelikte büyüyen tutarlı teması, her şeyin Tanrı’nın tek Oğlu Rab İsa Mesih aracılığıyla yaratılışında ve kefaretinin ödenmesinde görülen Tanrı’nın büyük işidir.

Kutsal Kitap’ın Eşsiz Etkisi

Kutsal Kitap her bir insan üzerindeki ve devletin tarihi üzerindeki etkisi açısından da eşsizdir. Kutsal Kitap, yüreklere ve düşüncelere hitap eden, gittiği her ırk, devlet ya da kabilede ister zengin, ister yoksul, ister bilgin, ister sıradan, ister kral, ister halk olsun toplumun her kesiminden kısmen de olsa sevilen, tüm zamanların en çok satan kitabıdır.

Kutsal Kitap’ın doğruluğunu gösteren son delil, ona inanmış insanların tanıklığıdır. Geçmişte ya da günümüzdeki birçok insan, kişisel tecrübelerinden Kutsal Kitap’ın vaatlerinin doğru, önerilerinin sağlam, emirleri ve yasaklarının hikmetli olduğunu ve harika kurtuluş müjdesinin bu ve bütün zamanın ihtiyaçlarını karşıladığını görmüştür.

Bu konuyla ilgili bilgiler

Tercüme: Alan W. ve Çetin E.

Yazarlar: Henry Morris ve Martin Clark'ın, Master Books tarafından yayınlanan The Bible Has the Answer adlı kitaplarından özetlenmiştir.

Master Books'un izni ile Films for Christ tarafından sunulmaktadır.

Telif hakkı © 1995, Master Books, “Usage and Copyright” sayfasında açıklandığı şekilde ChristianAnswers.Net sitesi kullanıcılara evlerinde, kişisel paylaşmalarında, kiliselerinde ve okullarında kullanmak üzere cömertçe verilen haklar dışındaki tüm haklar saklıdır.

Films for Christ

İsa Mesih hayatın yanıtıı mı? Buraya tıklayınız. ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA
>

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ANASAYFASI ve DİZİNİ