Jak możemy poznać, że Biblia jest prawdą?

Zobacz na stronie: Angielski (English), Bułgarski, Holenderski, Francuski, Niemiecki, Węgierski, Indonezyjski, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Słowacki, Hiszpanski, Turecki

© LincolnRogers, Dreamstime

Napisano już setki książek na temat dowodw na Boże natchnienie Biblii, a tych dowodw jest wiele i są rżne. Większość ludzi dzisiaj, niestety, nie czytało żadnej z tych książek. W rzeczywistości, niewielu przeczytało Biblię! Dlatego też wielu zgadza się z powszechnym mniemaniem, że Biblia jest pełna błędw i że już nie pasuje do naszego nowoczesnego świata.

Niemniej jednak pisarze Biblii wielokrotnie twierdzą, że przekazują Boże Słowo, ktre jest nieomylne i posiada najwyższy autorytet. Jeśli jakiś pisarz tak twierdzi, to jest niesamowite a jeżeli czterdziestu ludzi piszących Biblię pomyliło się w tym, to z pewnością musieliby być kłamcami, albo niespełna rozumu, albo jedno i drugie rwnocześnie.

Lecz, z drugiej strony, jeżeli największa i najbardziej wpływowa księga wszystkich czasw, zawierająca najwspanialszą treść i najdoskonalsze zasady moralne, jaką kiedykolwiek wymyślono, została napisana przez zwodzicielskich fanatykw, to czy jest wogle jakaś nadzieja na znalezienie sensu i celu w tym świecie?

Ktokolwiek poważnie przestudiuje te biblijne dowody, musi dojść do wniosku, że twierdzenie o Bożej inspiracji (występujące ponad 3,000 razy w rżnych formach) jest całkowicie usprawiedliwione.

Spełnione proroctwa

Nadzwyczajny dowd spełnionych proroctw jest tylko jednym z wielu. Setki biblijnych proroctw wypełniło się, dosłownie i ze szczegłami, niejednokrotnie jeszcze przed śmiercią proroka.

Na przykład, Daniel przepowiedział w roku 538 p. n. e. (Dan. 9:24-27) że Chrystus przyjdzie jako przyobiecany Izraelowi Zbawiciel i >Książę 483 lata po tym, jak perski cesarz dał Żydom prawo do odbudowy Jerozolimy, ktra była wwczas zburzona. To spełniło się dokładnie i definitywnie setki lat pźniej.

Istnieją obszerne proroctwa odnoszące się do poszczeglnych narodw i miast nawiązujące do historii powszechnej, i wszystkie spełniły sie dosłownie. Więcej niż 300 proroctw wypełniło się jedynie w życiu Chrystusa, w czasie Jego pierwszego przyjścia. Inne proroctwa związane są z rozszerzaniem się chrześcijaństwa, jak rwnież mwią o fałszywych religiach i wielu innych zagadnieniach.

Wśrd wielu ksiąg, starożytnych i wspłczesnych, Biblia nie ma sobie rwnej. Pełne niejasności i z reguły błędne proroctwa takich ludzi jak Jeanne Dixon, Nostradamus, i temu podobne nie dopowiadają zupełnie tej kategorii, jak rwnież księgi innych religii, jak Koran, Pisma Konfucjusza i temu podobne pisma. Jedynie Biblia zawiera nadzwyczjne dowody prawdziwości proroctw, i wytępują w takiej ilości, że byłoby absurdem nie widzieć w tym Bożej inspiracji.

Niezwykła dokładność historyczna

Dokładność historyczna Pisma Świętego jest rwnież niesamowita, przewyższająca znacznie pisemne dokumenty z Egiptu, Asyrii, i innych narodw. W ubiegłym wieku niezliczone biblijne opisy zostały potwierdzone archeologicznie Dr. Nelson Glueck, prawdopodobnie największy wspłczesny autorytet na temat archeologii Izraela, powiedział:

“Żadne archeologiczne odkrycie nie jest w sprzeczności z biblijnymi opisami. Dokonano wiele archeologicznych odkryć, ktre bardzo wyraźnie potwierdzają dokładność szczegłw historycznych faktw w Biblii. A rwnocześnie, poprawna ocena biblijnych opisw umożliwiła dokonanie niesamowitych odkryć”

Dokładność naukowa

Innym uderzającym dowodem Bożej inspiracji jest fakt, że wiele reguł wspłcznej nauki występje w biblijnych opisach zjawisk przyrodniczych, na długo przed potwierdzeniem ich doświadczalnie przez naukę. N aprzykład takie zagadnienia jak:

Oczywiście, prawa te nie występują w Biblii w technicznym żargonie wspłczesnej nauki, lecz odnoszą sie do podstawowych ludzkich doświadczeń w świecie, są jednak w zupełnej zgodności z większościa faktw wspłczesnej nauki.

Ogromne znaczenie ma rwnież fakt, że w Biblii nie znaleziono rzeczywistych błędw—w dziedzinie naukowej, historycznej lub innej. Chociaż wielu doszukuje się błędw, jednak konserwatywni bibliści są zawsze w stanie znaleźć rozsądne wyjaśnienie takiego problemu.

Unikalna struktura

Należy zwrcić rwnież uwagę na unikalną budowę Biblii. Jest ona wprawdzie zbiorem 66 ksiąg, napisanych przez ponad 40 rżnych pisarzy w przeciągu ponad 2,000 lat, jest jednak jedną Księgą, zawierająca w całości doskonałą zwięzłość.

Poszczeglni pisarze, w czasie pisania, nie orientowali się, że ich przesłanie zostanie włączone do tej Księgi, a każde z nich doskonale pasuje do całości i służy rwnocześnie swemu unikalnemu celowi jako część składowa całości. Każdy, kto pilnie studiuje Biblię, bedzie ciągle napotykać się na niesamowite struktutalne i matematyczne wzorce przeplatające się z zawiłością i symetrią, ktrych nie można tłumaczyć przypadkowścią.

Jeden stały temat Biblii, przewijający się wyraźnie od Księgi Rodzaju do Objawienia, jest Bożym wielkim dziełem stworzenia i odkupienia wszystkiego, przez Swego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa.

Unikalny efekt Biblii

Biblia jest rwnież wyjątkowa w sensie wywierania wpływu na pojedyńczego człowieka jak i na dzieje całego narodu. Jest ona bestselerem wszechczasw, ujmująca serca i umysły, umiłowana przynajmniej przez niektrych w każdej rasie lub narodzie albo pokoleniu dokąd dotarła, przez bogatych i biednych, wykształconych i prostych, krlw i zwykłych ludzi, dosłowniez każdego pochodzenia i stylu życia. Żadna inna książka nie wywarła tak oglnego wpływu ani nie wywarła tak trwałego efektu.

Jeszcze jeden dowd na to, że Biblia jest prawdą, znajdujemy w świadectwach tych, ktrzy uwierzyli. Niezliczone rzesze ludzi, w przeszłości i obecnie, przekonali się w osobistym doświadczneniu, że jej obietnice są prawdziwe, jej rady dobre, jej polecenia i zakazy są mądre, a jej wspaniałe poselstwo zbawienia jest odpowiednie do potrzeb zarwno doczesnych jak i wiecznych.


Informacje związane z tym tematem

The Bible Has the Answer
Read The Bible Has the Answer

Autorzy: Henry Morris and Martin Clark, as adapted from their book The Bible Has the Answer, published by Master Books, 1987. Supplied by Films for Christ with permission from Master Books.

Web tlumaczenie: Henryk Hukisz.

Copyright © 1995, 2005, Master Books, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY