Čo je nové v kresťanskej odpovede?

Ako vieme, že je Biblia pravdivá?

goldbar

Pozri si túto stránku v: Angličtina (English) Bulharčina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Maďarčina, Indonézština, Taliančina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina

© LincolnRogers, Dreamstime

Čo sa týka otázky dôkazov o tom, že Biblia je inšpirovaná Bohom, bolo na túto tému napísaných stovky kníh, pričom týchto dôkazov je mnoho a sú rôzne. Väčšina ľudí však nečítala ani jednu z týchto kníh. V skutočnosti je v dnešnej dobe dokonca málo ľudí, ktorí čítali samotnú Bibliu! Preto majú mnohí ľudia klamnú predstavu o tom, že Biblia je plná chýb a už nemá v tomto modernom svete svoje opodstatnenie.

Napriek tomu pisatelia Biblie opakovane prehlasovali, že prinášajú samotné slovo Božie, s najvyšším stupňom neomylnosti a autoritatívnosti. Takú vec by nepovedal ktorýkoľvek spisovateľ a keby sa štyridsiati muži, ktorí napísali Písmo, v týchto prehláseniach mýlili, museli by byť buď klamári alebo blázni alebo oboje.

Ale na druhej strane, ak bola najúžasnejšia a najvplyvnejšia kniha všetkých čias, obsahujúca najkrajšiu literatúru a najdokonalejší mravný zákon, aký bol kedy navrhnutý, napísaná klamúcimi fanatikmi, aká by bola potom nádej, že niekedy nájdeme zmysel a zámer života na tomto svete?

Keby niekto vážne preskúmal tieto biblické dôkazy, zistil by, že ich tvrdenia o božej inšpirácii (uvedené viac ako 3 000-krát rôznymi spôsobmi) boli úplne opodstatnené.

Naplnené proroctvá

Pozoruhodná evidencia o naplnení proroctiev je len jedným z dôkazov, čo sa týka presnosti Biblie. Stovky biblických proroctiev sa konkrétne a presne naplnilo a to dokonca dávno potom, ako pisateľ proroctva zomrel.

Napríklad prorok Daniel predpovedal asi v roku 538 pred n.l. (Daniel 9:24-27), že Kristus príde ako zasľúbený Záchranca a Princ Izraela 483 rokov potom, ako Perzský cisár dá Židom povolenie znovu postaviť Jeruzalem, ktorý bol vtedy zničený. To sa o stovky rokov neskôr naplnilo.

Je množstvo proroctiev, zaoberajúcich sa jednotlivými národmi, mestami a všeobecne sledom histórie, z ktorých boli všetky doslova naplnené. Viac ako 300 proroctiev naplnil sám Kristus pri Jeho prvom príchode. Ďalšie proroctvá sa zaoberajú šírením kresťanstva, ako aj rôznymi falošnými náboženstvami a mnohými inými otázkami.

Neexistuje žiadna iná kniha ako táto, či už historická alebo moderná. Neurčité a zvyčajne chybné proroctvá ľudí ako napríklad Jeanne Dixon, Nostradamus, Edgar Cayce a ďalších nespadajú vôbec do tej istej kategórie a ani ďalšie náboženské knihy ako sú Korán, Literárna zbierka Konfuciána a podobne. Iba Biblia poskytuje túto pozoruhodnú prorockú evidenciu a to v takej veľkej miere, že úplne vylučuje akékoľvek iné vysvetlenie ako to, že je božím zjavením.

Jedinečná historická presnosť

Ebla Tablet. Courtesy of Associates for Biblical Research.
Zisti viac o archeológii a Biblii

Historická presnosť Písma je ďalšou kategóriou dôkazov, ktoré sú oveľa lepšie ako záznamy o Egypte, Asýrii a iných raných národoch. V poslednom storočí sa vyskytlo nespočetne veľa archeologických potvrdení biblických záznamov. Dr. Nelson Glueck, pravdepodobne najväčšia autorita dnešnej doby v izraelskej archeológii, povedal: ,

„Ešte žiaden archeologický objav doteraz nevyvrátil biblické fakty. Uskutočnilo sa mnoho archeologických nálezov, ktoré jasne a v presných detailoch potvrdzujú historické tvrdenia uvedené v Biblii. A práve toto správne zhodnotenie biblických opisov často viedlo k neuveriteľným objavom.“

Vedecká presnosť

Ďalším výrazným dôkazom o božej inšpirácii je fakt, že mnohé princípy modernej vedy boli zaznamenané v Biblii ako prírodné fakty a úkazy oveľa skôr ako ich pomocou experimentov potvrdili vedci. Tu sú príklady takýchto faktov:

Tieto fakty samozrejme nie sú uvedené v technickom žargóne modernej vedy, ale v termínoch, dostupných človeku na základe každodenných skúseností. Napriek tomu sú úplne v súlade s najmodernejšími vedeckými faktami.

Je tiež pozoruhodné, že sa v Biblii nikdy nenašla žiadna skutočná chyba – vo vede, v histórii ani v inej oblasti. Mnohé fakty boli vyhlásené za chybné, ale konzervatívni odborníci na Bibliu vždy dokázali nájsť odôvodnené riešenia pre takéto problémy.

Jedinečná štruktúra

Je potrebné zdôrazniť aj pozoruhodnú štruktúru Biblie. Hoci je to zbierka 66 kníh, napísaná viac ako 40 rôznymi ľuďmi počas obdobia 2 000 rokov, je to očividne jedna Kniha, ktorá je v dokonalej jednote a konzistencii.

V čase písania jednotliví pisatelia ani netušili, že ich posolstvo bude raz súčasťou takejto Knihy, napriek tomu však každé takéto posolstvo dokonale zapadá na svoje miesto a slúži svojmu jedinečnému zámeru ako časť jedného celku. Každý, kto usilovne študuje Bibliu, postupne odhalí jej pozoruhodné štrukturálne a matematické vzorce, ktorými je pretkaná, so zložitosťou a symetriou, ktoré nemožno vysvetliť ako náhodu či tajnú dohodu.

Konzistentnou témou Biblie, ktorá sa vyvíja od knihy Genezis až po Zjavenie, je Božia úžasná práca na stvorení a vykúpení všetkého skrze svojho jediného Syna – Pána Ježiša Krista. .

Jedinečný vplyv Biblie

Biblia je jedinečná aj čo sa týka jej vplyvu na jednotlivých ľudí a na históriu národov. Je to bestseller všetkých čias, ktorý sa dotýka srdca aj mysle. Je milovaná minimálne jedným človekom každej rasy, z každého národa či kmeňa, bohatým či chudobným, vzdelaným či prostým, kráľom či bežným človekom, ľuďmi s rôznym pozadím a v rôznom postavení.

The Holy Bible. Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.
Oboznám sa s Bibliou

Posledný dôkaz toho, že je Biblia pravdivá, možno nájsť v svedectvách tých, ktorí jej uverili. Množstvo ľudí v minulosti aj v dnešnej dobe z vlastnej skúsenosti zistili, že jej zasľúbenia sú pravdivé, jej rady sú správne, jej príkazy a zákazy múdre a jej úžasné posolstvo o spasení napĺňa každú potrebu pre tento čas aj pre večnosť.

Informácie súvisiace s touto témou

Authors: Henry Morris and Martin Clark, as adapted from their book The Bible Has the Answer, published by Master Books, 1987. Supplied by Films for Christ with permission from Master Books.

Translation by: Miroslava Kastlova

Copyright © 1995, 2005, Master Books, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

Click here. Is Jesus Christ the answer?

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network Slovenčina ÚVODNÉ and ADRESÁR