Languages

Wyznanie wiary

Członkowie drużyny

Polski Creation Ministries International

AIIA Institute

Answers in Genesis

Associates for Biblical Research

Creation Research Society

Christian Answers, Films for Christ

Ray Comfort, Living Waters

zobacz pełną listę odpowiedzi zespołu

Polski
Pytania i odpowiedzi

Solar systemW poszukiwaniu prawdy o początkach
prezentacja filmu (obejrzyj online)

Kontrowersje na temat teorii stworzenia i ewolucji—Czy układ słoneczny powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu? Czy związki chemiczne mogą spontanicznie wytworzyć życie? Czy ewolucja wyjaśnia wielką różnorodność życia na ziemi? Czy Biblia zawiera prawdę?

Popularne sekcje


Christian Answers Network
Angielski / to english home page

URL: ChristianAnswers.Net/polish