Filipina woman. Copyright by T. Cowley

Защо?

Защо светът е такъв, какъвто е?

(Пълен с притиснения, страдания, смърт и жестокости)

Ако Бог е всезнаещ, всемогъщ и любящ…
щеше ли да сътвори Той такъв свят?