Filipina woman. Copyright by T. Cowley
Вижте тази страница на: англичаните (English)

Защо?

Защо светът е такъв, какъвто е?

Пълен с притиснения, страдания, смърт и жестокости

Ако Бог е всезнаещ, всемогъщ и любящ…
щеше ли да сътвори Той такъв свят?

Translations: Afrikaans, Albanian, Bulgarian, Catalan, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Portuguese, Russian, Spanish, Tongan