Filipina woman. Copyright by T. Cowley
Vakai ki he peesi ko ʻení ʻi he: Pilitānia

He koe hā?

Koe hā nai 'oku pehē ´ ni ai 'a māmani 'o hangē koia 'ihe taimi ni?

(fonu 'ihe fakamālohi, mamahi, mate pea moe anga-fakamamahi)

Kapau 'oku 'afio'i 'ehe 'Otua 'ae me'a kotoapē, 'Otua mālohi, pea 'ofa… Te ne hanga nai 'o fakatupu ha māmani pehē ni?

Translations: Afrikaans, Albanian, Bulgarian, Catalan, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Portuguese, Russian, Spanish, Tongan