Filipina woman. Copyright by T. Cowley

He koe hā?

Koe hā nai 'oku pehē ´ ni ai 'a māmani 'o hangē koia 'ihe taimi ni?

(fonu 'ihe fakamālohi, mamahi, mate pea moe anga-fakamamahi)

Kapau 'oku 'afio'i 'ehe 'Otua 'ae me'a kotoapē, 'Otua mālohi, pea 'ofa… Te ne hanga nai 'o fakatupu ha māmani pehē ni?