Green Forest. Illustration copyrighted.

Koha māmani fēfē nai na'a ke mei fakatupuエ… 双kaエpau na'a ke 'Otua?

Ko ha māmani 'oku 'ikai ke fonu 'ihe mamahi, koha māmani nai 'e fetauhi'aki ai 疎e tokotaha kotoapē takitaha 'aki 'ae fe弛fa誕ki pea moe fakamāau totonu, ko ha māmani 'oku fonu 'ihe 'ofa, fengāue'aki fakataha pea moe tau'atāina

Fe置nga ketau 双fo ai, koe mamani tatau tofu pe 粗ni na弾 taumu誕 疎ki hono fakatupu 粗he 前tua mei he kamata誕nga.

Peesi Hoko