To ChristianAnswers.Net homeTo ChristianAnswers.Net directory
Banana Trees. Illustration copyrighted.


    Na'e faka'atā 'ehe 'Otua 'ae tangata kene fili kene mo'ui talangofua kiate ia, ka na弾 訴kai, he na'a ne mo'ui angatu'u kene fakafepaki kihono mafai. Na'e 'ikai ko ha 'Otua pule fakamamahi, Na'a ne 'oange 'ae lao faingofua pe 'e taha…

Ko e 'ofa lahi ia 疎 hotau 'Otuaエ na'a ne fakatupu ai ha Palataisi haohaoa ma'ae fa'ahinga 'oe tangata!
(Koe 'Otua 'oe Fakatupu)

Haohaoa - "Na'e 'afio 'ae 'Otua kihe me'a kotoape na'a ne fakatupu, pea kuo lelei." (Senesi 1:31)

'Ikai ha mamahi, fakamālohi pe koe mate - ka koe tau'atāina kene mo'ui 'iha mo'ui mā'ongo'onga.

Kai kehe, talu mei hono fakatupu koia 'ehe 'Otua 'ae ngaahi me'a ni kotoapē, Koe 'Eiki ia 'oe me'a kotoapē.


(Peesi Hoko)