Filipina woman. Copyright by T. Cowley Pse është bota kështu si është?

Nëse Perëndia di gjithçka, është i fuqishëm dhe plot dashuri, a do të krijonte vallë një botë të tillë?