Filipina woman. Copyright by T. Cowley
Shih këtë faqe në: Anglisht (English)
Pse është bota kështu si është?

Nëse Perëndia di gjithçka, është i fuqishëm dhe plot dashuri, a do të krijonte vallë një botë të tillë?

Translations: Afrikaans, Albanian, Bulgarian, Catalan, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Portuguese, Russian, Spanish, Tongan