Is Jesus Christ the answer to your questions?

Да, Исус Христос може да ви помогне да намерите отговорите за които сте търсили. Той може да напълни празнината в вашето сърце. Може да ви даде мир и радост. Научете как

Открийте Добрите Новини! Как може да бъдете сигурни че отивате в Рая с нашият Създател…

Обяснение за възрастни и млади или деца

Видео и специални черти

Paradise or Pain? Why is the world the way it is? Защо светът е такъв, какъвто е? (Пълен с притиснения, страдания, смърт и жестокости) Ако Бог е всезнаещ, всемогъщ и любящ… щеше ли да сътвори Той такъв свят?
Click here for The HOPE, a free, on-line motion picture presentation Историята на Божието обещание за всички хора – разказано красиво и ясно от началото. Открийте НАДЕЖДАТА!
Отивате ли в Рая? Отивате ли в Рая? СИГУРНИ ли сте че знаете отговора на този толкова важен въпрос? Или сте взели някои от многото грешни предупреждения? Научете сега!
btn-godstory.gif Историята на Господ: От Създаване до Безкрайност - Вземете МУЛТИДИЙНО ПЪТУВАНЕ ИЗ БИБЛИЯТА. Планът на Създателя за вашето безкрайно спасение е обяснен, от НАЧАЛОТО, в хронологичен ред. Вземете КОРЕННО разбиране на Божията история! Чудесно за всички възрасти.Планът на Създателя за вашето безкрайно спасение е обяснен, от НАЧАЛОТО, в хронологичен ред. Вземете КОРЕННО разбиране на Божията история! Чудесно за всички възрасти. Влезте
Не Влизайте Забранено - Не натискайте тук
Learn about Jesus Научете повече за Исус Христос Кой е бил той? Откъде знаем че е бил истинска личност? Откъде знаем че е бил Господ? Наистина ли е станал от мъртвите? Научете отговорите на тези и много други въпроси.
Christian Answers WebBible
Прочете Библията самите вие. Четете, преглеждайте или търсете. Ако сте нови с Библията, почнете с книгата на Джон.

ОТГОВОРИ за вашата безкрайна съдба

 • Достатъчно добър ли съм да отида в Рая? - Отговор

 • Колко добре е достатъчно добре? - Отговор

 • Ще бъде ли цялото човечество евентуално спасено? Отговор
  Почти всеки има мъглява надежда и доверие че нещата евентуално ще станат добре и рано или късно ще отиде в рая. Но вярно ли е това?

 • Кой е “непростимият грях?” Как става грях “непростим?” Отговор

 • Господ справедлив ли е да спаси само някои? Отговор

 • Как мога да бъда и да се чувствам простен? - Отговор

 • Ако Господ ми прощава всеки път когато попитам, защо все още се чувствам виновен? Отговор

 • Християнството нуждае ли да развие НОВО евангелие адаптирано от днешният свят? Отговор

 • Не са ли всичките религии горе долу същите и различни пътища към същият край? Защо Християните настояват че трябва да се вярва само в Христос за да бъдете спасени? Отговор

 • С толкова много деноминации и религии, как мога да реша кои са верни и кои са фалшиви? Отговор

 • Съдейки от всичкото лицемерие в църквата, защо бих искал/а да бъда Християнин? - Отговор

 • СКЕПТИЧНИ ли сте към Библията? Ако да, прочетете нашите въпроси за обмисляне.

 • Има ли истинско място наречено, “Ада”? Отговор

 • Как мога да бъда сигурен за моето спасение? - Отговор

 • Може ли спасен да бъде някога загубен? Отговор
  Може ли Християнин да извършва грехове до такава степен че да загуби спасението си и да бъде пратен в езерото на огън?

 • Ако Християнин се самоубие, ще отиде ли в Рая? Отговор

 • Самоубиство, какво казва Библията? Отговор

 • Баптизъм с вода нужен ли е за спасение? Отговор

 • Какво има предвид Библията когато говори за “Батизъм за мъртвите?” - Отговор

 • Могат ли малките деца да дойдат при Христос да бъдат спасени? - Отговор

 • Каква е вечната съдба на бебе което умре? Отговор
  Какви са някои от насоките Библията ни дава за смъртта и безкрайността на бебетата?

 • Божията власт, избиране, и човешката свободна воля – Какво казва Библията? Отговор
  След като Господ е създателя на вселената, само Той има правото да използва власт. Защо все още позволява на греха да съществува? Какво можем да научим за свободната воля и за благотатно избиране?

 • Може ли гей да отиде в рая? - Отговор

 • Обрязването задължение ли е за спасението на Християнски момчета? Отговор
  “Не знам дали като Християнин трябва да си обрязън или няма нужда…”


Ключови думи за разбиране за вашата безкрайна съдба


 • За да по-добре разберем планът на спасението - Прочетете Божията история да видите кой е Господ, кои са хората, природата на греха, и Божият план, и т.н. - Отидете

rainbow2.jpg
Кое единствено събитие е имало силата да РАЗДЕЛИ ВРЕМЕТО? (Презентация на Flash) - Отидете

 • Какво очаква Господ от мен? Отговор
  Презентация на ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ от Стария Завет, както и Божиите най-големи очаквания от Новият Завет. Атрактивно сложено за лесно печатане и слагане!


Отговори на Лични Въпроси

 • Спестете си Малко Болка: Десет Съвета за Нови и Растящи Християни - Отидете

 • copyrighted Господ наистина съществува ли? Откъде да знам? Отговор

 • Ако Господ е направил всичко, кой е направил Господ? Отговор

 • Как мога да знам че Библията е ВЯРНА? Отговор

 • Ако Господ знае че ме БОЛИ, защо не ми помага? Отговор

 • Господ чувства ли нашата болка? Отговор

 • Какви трябва да направи Християнин ако е преодолен с ДЕПРЕСИЯ? Отговор

 • Има ли библейски примера на ДЕПРЕСИЯ и как да се справим с нея? Отговор

 • Мисля че съм ПРИСТРАСТЕН КЪМ СЕКС? Исус има ли отговори за мен? - Отидете

 • Мисля че съм бил/била СЕКСУАЛНО МАЛТРЕТИРАН/А, но не съм сигурен/на. Какво Е сексуално малтретирани, и какво мога да направя да спра травмата която посрещам сега? Отговор

 • ГРОЗЕН/НА СЪМ. Защо Господ е толкова несправедлив че да ме направи така? Отговор

 • Научете ме ЗА БИБЛИЯТА. Отидете


 • За Мюсюлмани – Какво казва Корана за Исус? Отговор

 • Какво учи Исляма за разпъването на Христос? Отговор

For Muslims who seek… IsaalMasih.net
Мюсюлманите по хилядите търсят истината. Посетете www.IsaalMasih.net и научете за Хазрат Иса, мечти и видения на “Мъжът в Бяло”, святото послание на Ал-Китаба, и повече…

 • Търсите ли въпроси за вашите въпроси за Господ, Библията и живота? Посетете нашите Отговори страници (Christian Answers Network).

• Поискали ли сте Исус Христос във вашето сърце, днес? Моля ви кажете ни.• Не знаете как да поискате Христос в сърцето ви? Научете как сега!
ChristianAnswers.Net

Christian Answers Network ГЛАВНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ

Представено от Films for Christ.


WEBMASTERS, мога да носят души към Христос. Доставете на вашите посетители линк към този сайт. courtesy page

Translated by: Vlad Velinov