Вижте тази страница на: Английски език (English), Холандски, Френски, Немски, Японски, Португалски, Испански

Is Jesus Christ the answer to your questions?

Да, Исус Христос може да ви помогне да намерите отговорите за които сте търсили. Той може да напълни празнината в вашето сърце. Може да ви даде мир и радост. Научете как

Открийте Добрите Новини! Как може да бъдете сигурни че отивате в Рая с нашият Създател…

Обяснение за възрастни и млади или деца

Видео и специални черти

Paradise or Pain? Why is the world the way it is? Защо светът е такъв, какъвто е? (Пълен с притиснения, страдания, смърт и жестокости) Ако Бог е всезнаещ, всемогъщ и любящ… щеше ли да сътвори Той такъв свят?
Click here for The HOPE, a free, on-line motion picture presentation Историята на Божието обещание за всички хора – разказано красиво и ясно от началото. Открийте НАДЕЖДАТА!
Отивате ли в Рая? Отивате ли в Рая? СИГУРНИ ли сте че знаете отговора на този толкова важен въпрос? Или сте взели някои от многото грешни предупреждения? Научете сега!
btn-godstory.gif Историята на Господ: От Създаване до Безкрайност - Вземете МУЛТИДИЙНО ПЪТУВАНЕ ИЗ БИБЛИЯТА. Планът на Създателя за вашето безкрайно спасение е обяснен, от НАЧАЛОТО, в хронологичен ред. Вземете КОРЕННО разбиране на Божията история! Чудесно за всички възрасти.Планът на Създателя за вашето безкрайно спасение е обяснен, от НАЧАЛОТО, в хронологичен ред. Вземете КОРЕННО разбиране на Божията история! Чудесно за всички възрасти. Влезте
Не Влизайте Забранено - Не натискайте тук
Learn about Jesus Научете повече за Исус Христос Кой е бил той? Откъде знаем че е бил истинска личност? Откъде знаем че е бил Господ? Наистина ли е станал от мъртвите? Научете отговорите на тези и много други въпроси.
Christian Answers WebBible
Прочете Библията самите вие. Четете, преглеждайте или търсете. Ако сте нови с Библията, почнете с книгата на Джон.

ОТГОВОРИ за вашата безкрайна съдба

 • Достатъчно добър ли съм да отида в Рая? - Отговор

 • Колко добре е достатъчно добре? - Отговор

 • Ще бъде ли цялото човечество евентуално спасено? Отговор
  Почти всеки има мъглява надежда и доверие че нещата евентуално ще станат добре и рано или късно ще отиде в рая. Но вярно ли е това?

 • Кой е “непростимият грях?” Как става грях “непростим?” Отговор

 • Господ справедлив ли е да спаси само някои? Отговор

 • Как мога да бъда и да се чувствам простен? - Отговор

 • Ако Господ ми прощава всеки път когато попитам, защо все още се чувствам виновен? Отговор

 • Християнството нуждае ли да развие НОВО евангелие адаптирано от днешният свят? Отговор

 • Не са ли всичките религии горе долу същите и различни пътища към същият край? Защо Християните настояват че трябва да се вярва само в Христос за да бъдете спасени? Отговор

 • С толкова много деноминации и религии, как мога да реша кои са верни и кои са фалшиви? Отговор

 • Съдейки от всичкото лицемерие в църквата, защо бих искал/а да бъда Християнин? - Отговор

 • СКЕПТИЧНИ ли сте към Библията? Ако да, прочетете нашите въпроси за обмисляне.

 • Има ли истинско място наречено, “Ада”? Отговор

 • Как мога да бъда сигурен за моето спасение? - Отговор

 • Може ли спасен да бъде някога загубен? Отговор
  Може ли Християнин да извършва грехове до такава степен че да загуби спасението си и да бъде пратен в езерото на огън?

 • Ако Християнин се самоубие, ще отиде ли в Рая? Отговор

 • Самоубиство, какво казва Библията? Отговор

 • Баптизъм с вода нужен ли е за спасение? Отговор

 • Какво има предвид Библията когато говори за “Батизъм за мъртвите?” - Отговор

 • Могат ли малките деца да дойдат при Христос да бъдат спасени? - Отговор

 • Каква е вечната съдба на бебе което умре? Отговор
  Какви са някои от насоките Библията ни дава за смъртта и безкрайността на бебетата?

 • Божията власт, избиране, и човешката свободна воля – Какво казва Библията? Отговор
  След като Господ е създателя на вселената, само Той има правото да използва власт. Защо все още позволява на греха да съществува? Какво можем да научим за свободната воля и за благотатно избиране?

 • Може ли гей да отиде в рая? - Отговор

 • Обрязването задължение ли е за спасението на Християнски момчета? Отговор
  “Не знам дали като Християнин трябва да си обрязън или няма нужда…”


Ключови думи за разбиране за вашата безкрайна съдба


 • За да по-добре разберем планът на спасението - Прочетете Божията история да видите кой е Господ, кои са хората, природата на греха, и Божият план, и т.н. - Отидете

rainbow2.jpg
Кое единствено събитие е имало силата да РАЗДЕЛИ ВРЕМЕТО? (Презентация на Flash) - Отидете

 • Какво очаква Господ от мен? Отговор
  Презентация на ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ от Стария Завет, както и Божиите най-големи очаквания от Новият Завет. Атрактивно сложено за лесно печатане и слагане!


Отговори на Лични Въпроси

 • Спестете си Малко Болка: Десет Съвета за Нови и Растящи Християни - Отидете

 • copyrighted Господ наистина съществува ли? Откъде да знам? Отговор

 • Ако Господ е направил всичко, кой е направил Господ? Отговор

 • Как мога да знам че Библията е ВЯРНА? Отговор

 • Ако Господ знае че ме БОЛИ, защо не ми помага? Отговор

 • Господ чувства ли нашата болка? Отговор

 • Какви трябва да направи Християнин ако е преодолен с ДЕПРЕСИЯ? Отговор

 • Има ли библейски примера на ДЕПРЕСИЯ и как да се справим с нея? Отговор

 • Мисля че съм ПРИСТРАСТЕН КЪМ СЕКС? Исус има ли отговори за мен? - Отидете

 • Мисля че съм бил/била СЕКСУАЛНО МАЛТРЕТИРАН/А, но не съм сигурен/на. Какво Е сексуално малтретирани, и какво мога да направя да спра травмата която посрещам сега? Отговор

 • ГРОЗЕН/НА СЪМ. Защо Господ е толкова несправедлив че да ме направи така? Отговор

 • Научете ме ЗА БИБЛИЯТА. Отидете


 • За Мюсюлмани – Какво казва Корана за Исус? Отговор

 • Какво учи Исляма за разпъването на Христос? Отговор

For Muslims who seek… IsaalMasih.net
Мюсюлманите по хилядите търсят истината. Посетете www.IsaalMasih.net и научете за Хазрат Иса, мечти и видения на “Мъжът в Бяло”, святото послание на Ал-Китаба, и повече…

 • Търсите ли въпроси за вашите въпроси за Господ, Библията и живота? Посетете нашите Отговори страници (Christian Answers Network).

• Поискали ли сте Исус Христос във вашето сърце, днес? Моля ви кажете ни.• Не знаете как да поискате Христос в сърцето ви? Научете как сега!
ChristianAnswers.Net

Christian Answers Network ГЛАВНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ

Представено от Films for Christ.


WEBMASTERS, мога да носят души към Христос. Доставете на вашите посетители линк към този сайт. courtesy page

Translated by: Vlad Velinov