Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Кръщение с вода нужно ли е за спасение?

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски
Baptism scene from “Waterproof” (the movie) starring Burt Reynolds. Click here for the review. (photo copyrighted)

Докато би трябвало да проповядваме че на всички хора им е заповядано да се покаят и да бъдат кръстениокато би трябвало да проповядваме че на всички хора им е заповядано да се покаят и да бъдат кръстени (Актове 2:38), добавяне на друго изискване към спасяване от благодат става замаскирани “дела.”

Макар че много Писания говорят за важността на кръщение от вода, добавяйки нещо към делото на кръста омаловажава жертването на Спасителя. Означава че Неговото свършено дело не е било достатъчно. Но Библията е ясна че сме спасени от благодат, и само това,

”Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.” —Ефесяни 2:8-9

Кръщението е просто слушане на Господ следвайки нашето покаяние и признание на грях. Нашето послушание--кръщение, молитва, добри дела, съдружие, свидетелствуване, и т.н.--неща от нашата вяра в Христос. Спасение не е това което ние правим, но Този който имаме.

”Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.” —1 Йоан 5:12

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. Откъс от The Evidence Bible. © 2002, Living Waters Publications

Ами Марк 16:16?

Марк 16:16 цитира Исус: “Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.” Това означава ли че спасението е от кръщение?

Този пасаж никакси не основава кръщение с вода като условие за спасение; просто обявява че тези които вярват и се кръстят са спасени. Всяко дело на послушание към Господ може да бъде добавено след израза 'който вярва' и все ще остане вярно, защото спасението е резултат на вяра в Христос.

Да се отбележе че когато Господът добавил, 'а който не вярва ще бъде осъден,' няма никакво споменаване за кръщение с вода. Установявайки какво би донесло съд, Исус не е казал че 'този който вярва а не е кръстен (с вода) няма да бъде спасен.' Ако кръщението с вода е било нужно за спасение, има много значителни пасажи които би трябвало да бъдат добавени за да четат 'вие сте спасени чрез вяра и кръщение.' Ясно е че вяра в Исус Христос е това което спасява човек (Актове 16:30-31; Еф. 2:8-9).

Кръщението е отличено дело на послушание, независимо от спасението. Това е по-ясно от реда в които думите 'вярва' и 'кръсти' се срещат в текста (Актове 2:38; 10:44-48). Кръщението с Духа поставя вярващите в тялото на Христос (1 Кор. 12:13), докато кръщение с вода просто означава на другите че човек е заявил Христос.

“Думата 'спасен' е преведена от Гръцката дума sesosmenoi, wкоято е перфектно пасивно причастие. Означава че това спасение е станало някога в миналото, свършено от Самия Исус Христос, и продължава в сегашното.” [Спирос Зодиатес, редактор, The Hebrew-Greek Key Study Bible (Chattanooga, Tennessee: AMG Publishers, 1996), бележка за Марк 16:16.]

Също вижте:

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel Бихте ли желали да споделите вашата вяра в Христос повече но сте просто несигурни как да го направите най-добре? Вижте нашите специални евангелски помощни страници в сайта EffectiveEvangelism.com.

Съвети, статии, информация за най-различни религии, чести възражения, препоръчани ресурси, и повече. Също сте поканени да дадете ваша собствена информация ако имате преживяване в таково нещо.

Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Ray Comfort, Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA       


Is Jesus Christ the answer to your questions? ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ