Is de waterdoop noodzakelijk voor redding?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars

Baptism scene from 'Waterproof' (the movie) starring Burt Reynolds. Click here for the review. (photo copyrighted)Aangezien we moeten prediken dat alle mensen zich moeten bekeren en zich laten dopen (Hand 2:38), is elke toevoeging aan de redding van een mens, die uitsluitend door genade is, uit den boze, dat wil zeggen uit “werken”.

Zelfs ofschoon ontelbare schriftplaatsen spreken van het belang van de waterdoop, is toch iets toevoegen aan het werk op het kruis, een afnemen van het offer van de Heer. Het houdt in dat we aangeven dat het volbrachte werk niet genoeg was. Maar de bijbel vertelt ons duidelijk, dat we gered worden door genade en alleen genade.

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” —Ef. 2:8-9

De doop is eenvoudigweg een stap van gehoorzaamheid aan de Heer volgende op onze bekering en belijdenis van zonde. Onze gehoorzaamheid – waterdoop, gebed, goede werken, gemeenschap, getuigen enz. –komen voort uit ons geloof in Christus. Redding is niet wat we doen, maar Wie we hebben.

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” —1 Joh. 5:12

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uit: The Evidence Bible. © 2002, Living Waters Publications

Maar hoe staat het dan met Marcus 16:16?

Marcus 16 citeert Jezus die zei: “Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn zal behouden worden, maar wie niet gelooft is alreeds veroordeeld”. Betekent dit dat redding door de doop is?

“In geen enkel opzicht wordt hier beweerd dat de doop een voorwaarde is voor redding; het is louter een verklaring, dat zij die geloven en gedoopt zijn behouden worden. Je zou hier elke daad van gehoorzaamheid aan de Heer kunnen invullen na de uitdrukking ‘wie gelooft zal hebben’ en dan zou het nog een juiste uitspraak zijn, want onze redding is het gevolg van het geloof in Christus.

Let er eens op, dat waar de Heer toevoegde: ‘maar wie niet gelooft is alreeds veroordeeld’ er geen doop wordt genoemd. Om vast te stellen wat veroordeling teweegbrengt zei Jezus niet dat ‘wie gelooft, maar niet is gedoopt niet behouden zal worden’. Als de doop noodzakelijk was voor onze redding, dan zouden we een heleboel belangrijke bijbelverzen moeten veranderen om te lezen ‘je wordt gered door geloof en doop.’ Het is duidelijk dat geloof in Jezus Christus de enige voorwaarde is tot redding (Hand. 16:30-31; Ef. 2:8-9).

Doop is een opzichzelfstaande handeling van gehoorzaamheid, apart van redding. Dit kan men ook constateren aan de volgorde waarin de woorden ‘gelooft’ en ‘gedoopt’ in de tekst staan. ( vergl. Hand.2:38; 10:44-48). De doop met de geest plaatst de gelovigen in het lichaam van Christus (1 Cor. 12:13), terwijl de waterdoop voor een ander van weinig belang is, maar alleen aangeeft aan anderen dat iemand Christus belijdt.

Het woord ‘gered’ is vertaald uit het Griekse woord sesosmenoi, in de lijdende vorm. Het wil zeggen dat deze redding plaats vond op een tijdstip in het verleden, tot stand gebracht is door Jezus Christus zelf en doorgaat in het heden” [Spiros Zodhiates, editor, The Hebrew-Greek Key Study Bible (Chattanooga, Tennessee: AMG Publishers, 1996), aantekening bij Marcus 16:16.]

Zie ook

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel Wil je meer van je geloof in Christus getuigen, maar je weet niet hoe? Zie onze speciale evangelisatiehulppagina’s op de Effective Evangelism site.

Tips, artikelen, achtergrondinformatie over verschillende religies, algemene onderwerpen, aanbevolen bronnen en meer zijn er verkrijgbaar. Je wordt ook uitgenodigd om je eigen informatie te plaatsen als je iets op dit terrein hebt ervaren.

[ Als deze informatie je van dienst is geweest, wil je dan biddend overwegen ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor jou en je gezin! Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. ]

Translated by: Josine

Alle Rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Is Jesus Christ the answer to your questions? Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY