Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Bespaar uzelf de pijn
Tien tips voor nieuwe en groeiende Christenen

Zie deze bladzijde in het: Engels (english)

Illustration copyrighted.Een Christen worden is de meest ongelofelijke gebeurtenis, die ooit in uw leven zal plaatsvinden. U hebt vrede gevonden met uw Schepper. U hebt eeuwig leven gevonden! Wees er zeker van, dat God u nooit zal verlaten en u nooit zal begeven. Hij heeft u tot zover gebracht en Hij zal het fantastische werk, dat Hij in u is begonnen ook afmaken. God kent al uw gedachten, alles waar u mee zit, uw diepste noden.

Laten we nu eens een paar punten, die hierbij van belang zijn, onder de loep nemen. Allereerst en van het allergrootste belang—is de vraag: Hebt u “zekerheid” van uw redding? De Bijbel zegt dat we ons moeten beijveren "onze roeping en verkiezing te bevestigen " (2 Petr. 1:10), laten we dus eens een korte “checklist” doornemen om te zien, of u werkelijk gered bent:

 1. Bent u er zich van bewust, dat God vlees geworden is, in the persoon van Jezus Christus (1 Tim. 3:16), en dat Hij stierf voor de zonden van de wereld?

 2. Kwam u tot de Heiland omdat u had gezondigd?

 3. Had u “berouw” en hebt u uw geloof op Jezus gesteld?

 4. Bent u overtuigd, dat Hij leed en stierf aan het kruis en dat Hij is opgestaan op de derde dag?

God heeft ons vrijgesproken vanuit zijn Gerechtshof van Altijddurende Gerechtigheid op grond van het feit dat Jezus onze losprijs betaalde. Wij worden “gerechtvaardigd” (verzoend met God) door zijn lijden en sterven. De opstanding van Jezus Christus was Gods zegel van goedkeuring op het feit, dat, dat zijn kostbaar bloed voldoende was om de losprijs te betalen.

Illustration copyrighted. Bekijk het eens anders. U hebt de wet overtreden en bent veroordeeld tot een boete van E 50,000. Stel, dat u tegen de rechter zou zeggen, dat u er erg spijt van hebt. Dan zou de rechter antwoorden: "En terecht- u hebt de wet overtreden! Wilt u dus maar even de boete betalen?" Hij kan u alleen vrijspreken als u de boete hebt voldaan. Als iemand anders uw boete betaalt, kan Hij u laten gaan, maar hij moet gegronde redenen hebben om u vrij te laten.

De reden, dat we een plaatsvervanger nodig hebben om onze morele boete te betalen (een redder), is, omdat we Gods wetten overtreden hebben. Om te zien hoe zeer we deze wetten hebben overtreden (de Tien Geboden), zullen we er een paar met u doornemen—Hebt u wel eens gelogen? Hebt u wel eens iets gestolen? Hebt u ooit wel eens begerig naar de andere sekse gekeken? Als uw antwoord ja is op deze vragen, geeft u toe, dat u een leugenachtige, diefachtige overspeler bent in uw hart, en u moet daarvoor verantwoording afleggen aan God op de Dag des Oordeels! Als u zijn naam ijdel gebruikt hebt, bent u schuldig aan "godslastering"—u hebt Gods heilige naam gebruikt als een vloek. Misschien haatte u iemand, dan zegt de Bijbel, dat u een moordenaar bent.

U hebt Gods heilige wet geweld aan gedaan en u hebt een groot probleem. Op de Dag des Oordeels, wordt u schuldig bevonden en u komt terecht in de Hel. Daarom juist hebt u een Redder nodig. Alleen maar spijt hebben van uw zonden, of uw verkeerde dingen belijden, helpt u niet. U moet u afkeren van de zonde en uw geloof moet zich alleen richten op Christus. Hij is de enige grond voor God om u genade te bewijzen. Als u niet zeker bent van uw redding, maak dan Psalm 51 tot uw persoonlijke gebed.

Laten we nu eens kijken naar nog een paar belangrijke principes, die u een hoop ellende kunnen besparen.

Volgende…

 1. Bread. Illustration copyrighted.

  Voed u met Gods WoordDagelijkse voeding
  "Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…" [Lees meer]

 2. GeloofEen lift kan u omhoog brengen, maar ook weer laten zakken
  "…in een wereld, waarin men ons constant laat zakken, kunnen we volkomen vertrouwen op zijn beloftes…Hij zal ons nooit en te nimmer, laten vallen…" [Lees meer]

 3. EvangelisatieOnze minimale taak
  "U hebt waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid tijd om uw ongeredde vrienden en familie met het evangelie bekend te maken… Hier zijn een paar adviezen, die u een hoop ellende kunnen besparen…" [Lees meer]

 4. Gebed“Een ogenblikje wachten.”
  “Uit onderzoeken blijkt, dat meer dan 90% van de Amerikanen elke dag bidt… Maar hoe te bidden zodat u wordt verhoord?” [Lees meer]

 5. OorlogsvoeringPrijs de Heer, maar ontwijk de kogels
  "Toen u een Christen werd, stapte u regelrecht binnen in een eeuwenoude strijd. U hebt een drievoudige vijand:--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we die drie aartsvijanden eens onder de loep nemen…" [Lees meer]

 6. GemeenschapWees geen fladderende vlinder
  "Bid ervoor waar u zich moet invoegen in de gemeente… Word geen geestelijke vlinder. Zorg dat u ergens kunt wortelen…" [Lees meer]

 7. DankdagDoe het juiste
  "Voor een Christen is elke dag dankdag. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van de problemen…" [Lees meer]

 8. Waterdoop
  [Lees meer]

 9. Tienden gevenDe laatste grens over
  "Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste grens is, die men overgaat. Het is de laatste hindernis die genomen moet worden—het laatste ding dat aan God wordt overgegeven…" [Lees meer]

 10. Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici
  "Als sekten u vertellen, dat u de juiste naam van God moet erkennen om gered te worden, dat u op die en die dag moet aanbidden, dat u per se gedoopt moet worden door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga gewoon terug naar het Handboek voor Instructie…" [Lees meer]

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uit het boekje Save Yourself Some Pain. Uitgegeven door Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids