Bespaar uzelf de moeite
Tien tips voor pasbekeerde christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

7. Dankdag—Doe het juiste

Dankbaarheid

Bent u dankbaar aan God? Kijk wat de Bijbel daarover zegt. Stuur uw dank eens over de post, om anderen te bemoedigen. Antwoord

Voor een Christen behoort elke dag dankdag te zijn. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van problemen. De apostel Paulus zei: “Ik ben overstelpt van die blijdschap bij al onze druk” (2 Kor. 7:4). Hij wist dat God alle dingen doet medewerken ten goede, zelfs als hij door verdrukking ging (Rom. 8:28).

Problemen zullen 'so wie so' op uw weg komen. God zal er persoonlijk op toezien, dat u als Christen groeit. Hij zal u stormen zenden, om uw wortels diep in de grond van zijn Woord te slaan. We bidden meer als we midden in de problemen zitten, zoals het gezegde luidt: Men ziet meer op zijn knieën dan op het puntje van z'n tenen.

Een man keek eens naar een vlinder, die worstelde om uit zijn cocon te komen. In een poging hem te helpen, nam hij een scheermesje en sneed heel zorgvuldig de zijkant van de cocon open. De vlinder ontsnapte uit zijn cocon, maar stierf meteen.

Butterfly. Illustration copyrighted. God heeft het nu eenmaal zo ontworpen, dat de vlinder moet worstelen. Juist door die worsteling gaat zijn kleine hartje kloppen en wordt het bloed in zijn vleugels gepompt.

Beproevingen hebben zo hun doel. Ze doen ons worstelen—ze brengen ons op onze knieën. Ze vormen de cocon waarin we onszelf vaak terugvinden. En precies daar is het, dat het levensbloed van het geloof in God ons helpt om onze vleugels uit te spreiden.

Geloof en dankbaarheid zijn dikke vrienden van elkaar. Als je geloof in God hebt, zul je dankbaar zijn, omdat je weet dat zijn liefdevolle hand op je is, zelfs als je in een leeuwenkuil zit. Dat zal je een diep gevoel van vreugde geven en vreugde is de barometer van de diepte van je geloof in God. Laat me je een voorbeeld geven. Stel u voor, dat ik zou zeggen dat ik je een miljoen dollar zou geven als je de laatste bladzijde van de krant van vandaag eruit zou scheuren en naar me toe sturen. Man with newspaper. Illustration copyrighted.

Natuurlijk geloof je niet dat ik dat zou doen. Maar stel je voor dat je me wel geloofde. Stel je voor dat je wist van meer dan 1,000 mensen die die bladzijde hadden ingestuurd en ieder van hen had een miljoen dollar ontvangen—zonder verdere voorwaarden. Nee, sterker nog: je zou mij gebeld hebben en ik zou je verzekerd hebben dat ik echt mijn woord zou houden. Als je mij zou geloven, zou je dan niet vreselijk blij zijn? En als je me niet geloofde, dan had je geen blij gevoel. Je blijdschap zou de barometer zijn van je geloof in mij.

We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. God heeft ons begiftigd met “buitengewoon grote en kostbare beloftes” die “kostbaarder zijn dan goud.” Doe jezelf een groot plezier—geloof die beloftes, dank God voortdurend ervoor en "laat uw blijdschap vervuld worden."

Op een keer kwam er bij een oude boer een ongelovige kennis. Nadat de boer zijn hoofd had gebogen en God gedankt voor het eten, zei de kennis spottend, "Waar is dat goed voor? Er is toch geen God. We leven in een verlichte tijd." De oude boer glimlachte en zei, "Ja, dat klopt, er is er nog een op de boerderij die God niet dankt voor het eten." De kennis sprong verheugd overeind en zei: "Wie dan?" Waarop de boer kalmpjes antwoordde: “Mijn varken.”

(Volgende Pagina)
Waterdoop

Belangrijke principes die u een hoop moeite kunnen besparen

Voorgaande…

 1. Voed u met Gods woord Dagelijkse voeding
  "Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…" [Lees meer]

 2. GeloofEen lift kan u ook naar beneden brengen
  "…in een wereld, waarin we voortdurend onderuit gehaald worden, kunnen we geheel vertrouwen, bouwen en rekenen op zijn beloftes… Hij zal u nooit en te nimmer laten zakken…" [Lees meer]

 3. EvangeliserenOnze meest ontnuchterende taak
  "Na uw bekering hebt u wellicht slechts een beperkte tijd beschikbaar om uw familie en vrienden over Jezus te vertellen… Hier volgt een advies, dat u een hoop moeite kan besparen…" [Lees meer]

 4. Gebed“Ogenblikje wachten.”
  "Onderzoeken tonen aan, dat meer dan 90% van de Amerikanen dagelijks bidt… Maar worden deze gebeden ook verhoord? Enkele adviezen:" [Lees meer]

 5. Geestelijke strijdPrijst de Heer en pas op voor de munitie.
  "Toen u een Christen werd, kwam u midden in een eeuwenoude strijd terecht. U kreeg een drievoudige vijand--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we eens kijken naar die drie taaie vijanden…" [Lees meer]

 6. GemeenschapFladderen als een vlinder
  "Bidt dat u de juiste gemeenschap vindt… Wordt geen geestelijke vlinder. Sla uw wortels diep in de grond…" [Lees meer]

 7. Dankdag—Doe het juiste

Volgende…

 1. De waterdoop
  [Lees meer]

 2. De tienden gevenDe laatste horde
  "Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste horde was die genomen moet worden.' Het is de laatste gebied om veroverd te worden—Ons geld, ons hebben en houwen, is het laatste dat we aan God overgeven…" [Lees meer]

 3. Lastige zaken aanpakken: Sekten, ongeloof, sceptici
  “Als sekten u voorhouden, dat u een door hen bepaalde naam van God moet erkennen, anders wordt u niet gered, dat u op een bepaalde dag moet aanbidden, dat u speciaal gedoopt moet zijn door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga dan gewoon terug naar uw ‘Handleiding met Instructies…’” [Lees meer]

Auteur: Ray Comfort of Living Waters Publications. From the booklet Save Yourself Some Pain. Edited by Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids