Bespaar uzelf veel moeite
Tien tips voor pasbekeerde en opwassende Christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

The River Jordan where Jesus was baptized

8. Waterdoop

De Bijbel zegt: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden…” (Hand. 2:38). Daarom is het geen vraag of we wel of niet gedoopt zouden moeten worden.

Over het wanneer kunnen we het volgende zeggen: De gevangenbewaarder te Filippi en zijn gezin werden te middernacht gedoopt, op hetzelfde uur dat ze geloofden (Hand. 16:30-33). De Ethiopische kamerling werd gedoopt zodra hij geloofde (Hand. 8:35-37), evenals Paulus. (Hand. 9:17,18).

Verder rijst de vraag: Wie mag een nieuwe gelovige dopen? Uit de Schrift kunnen we leren, dat gelovigen dit voorrecht hadden; het was niet voorbehouden aan de clerus of kerkleiders. Maar, als u er over denkt om iemand te dopen, praat dan even met uw voorganger, want misschien wil hij zelf graag het voorrecht hebben.

Als enkele Christelijke denominaties stellen, dat de doop een essentieel onderdeel vormt van de redding (bijv. de International Churches of Christ), dan kunnen we zeggen, dat de Bijbel duidelijk leert, dat de doop niet een middel is om gered te worden; het is wel een opdracht, waaraan we moeten gehoorzamen. .

De doop is een stap in gehoorzaamheid en God zegent onze gehoorzaamheid.

Zie ook: Is de waterdoop noodzakelijk voor onze redding? Antwoord

(Volgende Pagina)
Tienden geven—De laatste grens over


Belangrijke principes, die u veel moeite kunnen besparen.

Voorgaande…

 1. Voed u met Gods WoordDagelijkse voeding
  “Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…” [Lees meer]

 2. GeloofEen lift kan u omhoog brengen, maar ook weer laten zakken
  "…in een wereld, waarin men ons constant laat zakken, kunnen we volkomen vertrouwen op zijn beloftes…Hij zal ons nooit en te nimmer, laten vallen…" [Lees meer]

 3. EvangelisatieOnze minimale taak
  "U hebt waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid tijd om uw ongeredde vrienden en familie met het evangelie bekend te maken… Hier zijn een paar adviezen, die u een hoop ellende kunnen besparen…" [Lees meer]

 4. Gebed“Een ogenblikje wachten.”
  "Uit onderzoeken blijkt, dat meer dan 90% van de Amerikanen elke dag bidt… Maar hoe te bidden zodat u wordt verhoord?" [Lees meer]

 5. OorlogsvoeringPrijs de Heer, maar ontwijk de kogels
  "Toen u een Christen werd, stapte u regelrecht binnen in een eeuwenoude strijd. U hebt een drievoudige vijand:--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we die drie aartsvijanden eens onder de loep nemen…" [Lees meer]

 6. GemeenschapWees geen fladderende vlinder
  "Bid ervoor waar u zich moet invoegen in de gemeente… Word geen geestelijke vlinder. Zorg dat u ergens kunt wortelen…" [Lees meer]

 7. DankdagDoe het juiste
  "Voor een Christen is elke dag dankdag. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van de problemen…" [Lees meer]

 8. Waterdoop

Volgende…

 1. Tienden gevenDe laatste grens over
  "Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste grens is, die men overgaat. Het is de laatste hindernis die genomen moet worden—het laatste ding dat aan God wordt overgegeven…" [Lees meer]

 2. Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici
  "Als sekten u vertellen, dat u de juiste naam van God moet erkennen om gered te worden, dat u op die en die dag moet aanbidden, dat u per se gedoopt moet worden door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga gewoon terug naar het Handboek voor Instructie…" [Lees meer]

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uit het boekje Save Yourself Some Pain. Uitgegeven door Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids