photo copyrighted

bibleandtheologyanswers-nl.gif

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Hongaars, Indonesisch, Spaans, and andere talen


bargold1.gif
Faith | Domein Gids | Contact
 Home
 Bijbelse Archaeologie
 Biblical Christianity
 Abortus
 Over de Bijbel
 Ook verkrijgbaar: Kinderversie
 Engelen
 Archeologie
 Atheism
 Doop
 de Bijbel
 Bijbelstudie
 Kindervragen
 Chronologische opsomming
 Kerk
 Christelijke feestdagen
 Christus' opstanding
 Tegenstellingen
 Schepping
 Depressie
 Dinosaurs & the Bible
 Evangelism
 Gezin en huwelijk
 Financien
 de Zondvloed
 Fossils
 Genesis
 God
 Gospel
 Healing
 Hemel
 Hel, Hades en het oordeel
 Feestdagen
 Heilige Geest
 Homoseksualiteit
 Onfeilbaarheid
 Jezus Christus
 Huwelijk
 Miracles
 Occult
 Gezin
 Profetie
 Religies
 Redding
 Satan
 Science
 Sex
 Sociale Onderwerpen
 Spiritism
 Verhalen van de Bijbel & nog wat
 Summary of the Bible (chronological)
 Drie-eenheid
 Quizzes
 Jeugd onderwerpen
 MORE TOPICS
 Atheism/Agnosticism
 Biblical Christianity
 Buddhism
 Catholicism
 Christian Science
 Jehovah's Witnesses
 Messianic Communities
 Monism
 Mormonism
 Islam
 Judaism
 Nation of Islam
 New Age
 The Occult
 Secular Humanism
 Taoism

Is Jezus Christus het antwoord op uw vraag?
Zoekt u antwoorden over God?

Gaat niet naar binnen
Gaat niet naar binnen

Lees over de Bijbel
Lees over de Bijbel
Ook verkrijgbaar:
Kinderversie

Click here for God's Story Online.
Gods Verhaal: Van Schepping tot eeuwigheid

Christian Answers WebBible
Gebruik onze handige On-line Bijbel en een variatie aan studiemateriaal

can1-10.gif

Bijbel en spel

Bijbelse kruiswoordpuzzels, woordzoekers en meer

Test uw kennis. Hoeveel weet u over de Bijbel?

Level 1 (Mensen & Plaatsen) | Intermediair | Expert | Geniaal


Voorbehoud: Noodzakelijkerwijs zijn niet alle antwoorden compleet en diepgaand. Hoewel alle Christian Answers Network organisaties over het algemeen eensdenkend zijn over deze uitleg van de Bijbel, kunnen de individuele opvattingen van de auteurs uiteraard verschillen. Zij hoeven niet per se de overtuiging van alle Teamorganisaties te zijn.
copyrightedIs DE DA VINCI CODE “de meest serieuze aanval op het christendom”? Antwoord

Wat leert de Bijbel over engelen? Antwoord
Zijn alle engelen goed? Hoe zien ze er uit? Hebben engelen lichamen? Lees wat de Bijbel ons leert over deze en andere vragen over engelen.

Vielen de dikke muren van Jericho werkelijk? Antwoord

Had Adam een navel? Antwoord
Vaak wordt ons de vraag over Adams navel gesteld. Hier is het antwoord.

Bestaat God echt? Hoe kunnen we daar achter komen? Als God alles maakte, wie maakte God dan? Antwoord

Kan iemand die gered is ooit weer verloren gaan? Antwoord

Is het LOGISCH om te geloven dat de bijbelse wonderen echt gebeurden? Antwoord (in het Engels)

Hoe getuig ik tegen mijn vrienden als ze met kennis van zaken ingaan tegen mijn hele geloof. Antwoord

Zijn niet alle religies in de grond van de zaak hetzelfde? Antwoord (in het Engels)

DE NIEUWE TOLERANTIE voor alle geloven - Is dit politiek correct, maar houdt het dan geen gevaar in voor volgelingen van Christus? Is liefde hetzelfde als tolerantie? Antwoord (in het Engels)

Moet het Christendom een NIEUW evangelie ontwikkelen toegespitst op de wereld van vandaag? Antwoord (in het Engels)

Een scepticus zei: "Ik ben volmaakt tevreden als niet-Christen. Ik geloof niet in een leven hiernamaals en ik zou er so wie so nooit over piekeren om een godsdienst aan te nemen die zo beperkend en exclusief is als het Christendom." Antwoord (in het Engels)

Een scepticus vraagt: Waarom zou iemand dingen uit vroegere tijden van horen zeggen moeten aannemen als bewijs dat er een God bestaat. Antwoord (in het Engels)

En wat als de kosmos alles is wat er is? Antwoord (in het Engels)

En wat over de beloftes in Psalm 91? Antwoord (in het Engels)
"…het kwaad zal je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen…"

 

Redding

copyrighted.
Is God vooringenomen? Is het eerlijk om slechts enkele mensen te redden? Antwoord
Hoe kan God eerlijk genoemd worden als het waar zou zijn, dat er meer mensen verloren gaan dan gered worden? Hoe zit het dan met diegenen die nooit het evangelie hebben gehoord?

HEL - Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen? Antwoord

Kan iemand die gered is ooit weer verloren gaan? Antwoord

Is Jesus Christus de enige weg naar de hemel?
Bezoek onze REDDING EN EVANGELIE SECTIE Is Jezus Christus de enige weg naar de hemel? Wat moet je doen om in de hemel te komen? Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding? Vergeving? Voor een antwoord op deze en meer vragen,…

Click here to watch THE HOPE on-line!
Wat heeft God duidelijk aan de mensheid gezegd?

Mis DE HOOP niet!
een verhelderende boodschap voor de 21e eeuw.

Kijk naar een een volledige film online
DE HOOP
! Bekijk een vololedige hoofdfilm met bewegende beelden, die je een prachtig overzicht geeft van de bijbel en de boodschap van redding door God. BEKIJK HEM NU, zonder kosten. Zeer aanbevolen, onderhoudend en opvoedend!


Ook verkrijgbaar op DVD

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the GospelOntdek veel antwoorden over zielenwinnen in onze EffectiveEvangelism.com sectie - GRATIS hulp, suggesties en hoe te reageren op vragen van ongelovigen. GA

God

Wie heeft God gemaakt? Antwoord

Bestaat God echt? Hoe kunnen we daar achter komen? Als God alles maakte, wie maakte God dan?? Antwoord

Zoek meer antwoorden over God hieronder en in onze EffectiveEvangelism.com sectie (inclusief: En wat over het onderwerp lijden? Bewijst dat niet, dat er geen God is en dat we aan onszelf overgelaten zijn? Antwoord…)

Drie-eenheid

Hoe kan één God drie personen zijn? Antwoord

Als Jezus de Zoon van God was, waarom noemde Hij zichzelf dan de Zoon des Mensen? Antwoord (in het Engels)

Heilige Geest

Wat is de 'onvergeeflijke zonde'? Hoe wordt zonde "onvergeeflijk?" Antwoord

Hoe is de wind als de Heilige Geest? Antwoord… (voor jonge mensen)

De natuur van de Heilige Geest (in het Engels)

Jezus Christus - Leer meerover Hem

Voelt God onze pijn? Antwoord

Waarom staat God toe dat onschuldige mensen lijden? Antwoord
Het probleem pijn is een onderwerp zo oud als de mensheid zelf. Miljoenen over de hele wereld kunnen niet begrijpen waarom een God van liefde lijden in deze wereld zou toestaan. Dit verhelderende antwoord kan u op weg helpen om het antwoord te vinden.

Learn about JesusLeer meer over Jezus op onze Jezus home page (ChristianAnswers.Net/dutch/jesus) Ga


Is Jezus Christus God? Antwoord (in het Engels)
Voor zoekenden, voor hen die Hem kennen, en voor sceptici. Was het leven van Jezus Christus een gruwelijke mislukking, of de grootste gebeurtenis in de geschiedenis?

Is het karakter van Jezus wel in overeenstemming met zijn hoge claims? Antwoord (in het Engels)
Jezus beweert nog al wat over zichzelf. Is zijn karakter in overeenstemming met wat Hij beweert te zijn?

Geeft het Nieuwe Testament wel een geschiedkundig betrouwbaar beeld van Christus' leven? Antwoord (in het Engels)
Een kijkje in de archaeologische gegevens, tekenen van historische integriteit en hoe accuraat is de vertaling van de tekst van het Nieuwe Testament.

Heeft Jezus werkelijk bloed gezweet? Antwoord (in het Engels)
Is het fysiek mogelijk om druppels bloed te zweten zoals het in het Nieuwe Testament staat? Wat zijn de medische bewijzen daarvoor?

Is de maagdelijke geboorte van Jezus Christus een mythe en wetenschappelijk onmogelijk? Antwoord (in het Engels)

Kon Christus zondigen? Antwoord (in het Engels)

Ging Jezus als kind naar India en kreeg hij les van Hindoe goeroes? Antwoord (in het Engels)

Wat vindt u van de PBS tv series - FRONTLINE: From Jesus to Christ, the First Christians? Antwoord (in het Engels)
De attractieve PBS video serie lijkt een goede introductie voor de kennis over het vroege Christendom en Christus, maar wat steekt er achter?

Zijn de kritieken van “The Jesus Seminar” over het evangelie en Jezus Christus terecht? Antwoord (in het Engels)
Wat is ''The Jesus Seminar'' en waar staan ze voor?

Welke mensen zitten achter “The Jesus Seminar”? Antwoord (in het Engels)

de Bijbel - Gebruik onze handige On-line Bijbel en een variatie aan studiemateriaal

encylopedia.jpg Ontdek duizenden Bijbel antwoorden in onze on-line ChristianAnswers’ alphabetic index…
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Men of the Bible | King James Words Defined


Onfeilbaarheid

De betrouwbaarheid van de Bijbel - Hoe weten we of de Bijbel waar is? Antwoord
De populaire opvatting, dat de Bijbel vol tegenstrijdigheden staat, wordt zowel door christenen als door niet-christenen aangehangen. Lees een paar feiten en redenen waarom dat niet zo is.

Als we beweren dat de Bijbel het woord van God is, wil dat zeggen, dat hij werkelijk betrouwbaar is? Of bevat de Bijbel onbeduidende slordigheidjes als het over details uit de geschiedenis of de wetenschap gaat? Antwoord

ONFEILBAARHEID - HOE KAN DE BIJBEL ONFEILBAAR ZIJN als hij is geschreven door feilbare mensen Antwoord

Is de bijbel waar of gezwam? Antwoord

copyrighted.Een scepticus vraagt zich af of de diepe harmonie in de Bijbel een bewijs is van de goddelijke inspiratie ervan - Hij beweert dat het bestaan van de James Bond serie het tegendeel aantoont. Lees ons antwoord hierop (in het Engels)

Bijbelse tegenstrijdigheden & puzzels

TEGENSTELLINGEN IN DE BIJBEL - Als de bijbel het woord van God is, hoe kun je dan de tegenstellingen in de bijbel verklaren Antwoord
Een verklaring voor de veronderstelde tegenstrijdigheden in de bijbel

Kaïn - Waar kreeg de zoon van Adam zijn vrouw vandaan? Antwoord
Als alle mensen afstammen van Adam en Eva, met wie is Kaïn dan getrouwd?

Wie heeft God gemaakt? Antwoord

DE HOF VAN EDEN - Als dit een echte plaats was, waarom is die dan nooit teruggevonden? Antwoord
Veel christenen nemen kinderlijk aan dat de Hof van Eden gesitueerd was bij de huidige rivieren de Tigris en de Eufraat. Is dat juist?

JONA EN DE “WALVIS” - Hoe kon Jona drie dagen en drie nachten in leven blijven in de buik van een walvis?? Antwoord
Sceptici wijzen op de onmogelijkheden in het verhaal van Jona en daarmee geven ze aan, dat ze niet geloven dat de Bijbel zo goed als gebaseerd is op deze gebeurtenis. Is het mogelijk dat Jona echt die drie dagen in de buik van een grote vis heeft overleefd?

JERICHO - Vielen de dikke muren van Jericho werkelijk? Antwoord

LIJDEN - Waarom staat God toe, dat onschuldige mensen lijden? Antwoord

Wat was de ster van Betlehem? Antwoord

Wat is de 'onvergeeflijke zonde'? Hoe wordt zonde "onvergeeflijk?" Antwoord

Bestaat God echt? Hoe kunnen we daar achter komen? Als God alles maakte, wie maakte God dan? Antwoord

NAVELS - Had Adam een navel? Antwoord
Vaak wordt ons de vraag over Adams navel gesteld. Hier is het antwoord.

Antwoorden op listige vragen, inclusief: Kan God een rots maken zo groot dat Hij hem zelf niet kan optillen? / Als God satan schiep en satan slecht is, is het kwade dan niet Gods schuld? / Zou Jezus hebben kunnen zondigen? Als God overal is, is Hij dan ook in de hel? / Als er maar grenoeg apen willekeurig typten en daar voldoende tijd voor zouden krijgen, zou er dan psalm 23 uitkomen? Antwoord (in het Engels)

GODS BESCHERMING: En wat over de beloftes in Psalm 91? Antwoord (in het Engels)
"…het kwaad zal je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen…"

Man with magnifying glass. Photo copyrighted. Is het mosterdzaad echt “het kleinste van alle zaden”? Antwoord
En zo niet, is de bijbel dan fout?

Wanneer vond de telling uit Lucas 2 plaats? Antwoord (in het Engels)
Hoe kan de bijbel correct zijn als ze beweren dat er een telling uitging van keizer Augustus van Rome in de tijd van Jezus'geboorte?

David's brothers—click to read Hoeveel zoons had Jesse (de vader van koning David)? Antwoord (in het Engels)
een veronderstelde Bijbelse tegenspraak oplossen


DE ZONDVLOED - Is het verhaal van de zondvloed wel wetenschappelijk verantwoord? Antwoord menu (in het Engels)
Lees het antwoord over de oorsprong van de dieren, de maten van de ark, de hoogte, de oorzaak van de vloed en nog veel meer.


HET VERHAAL VAN DE SCHEPPING - Zijn er tegenstrijdigheden tussen het 1ste en het 2de hoofdstuk van Genesis? En hoe zit het met andere problemen in Genesis? Antwoord (in het Engels)

EVOLUTIEWETENSCHAP - Heeft de wetenschap niet bewezen, dat Genesis niet waar kan zijn? En andere gedeeltes van de Bijbel? Antwoord menu
We hebben veel informatie over dit onderwerp, inclusief fossielen, aapmensen, de leeftijd van de aarde, evolutie van de species, astronomie en meer.

DINOSAURUSSEN - Is het ontdekken van deze dieren niet in tegenspraak met wat er in Genesis vermeld staat wat betreft de tijd waarin ze leefden en de tijdschaal van de Bijbel? Antwoord menu

DINOSAURUSSEN IN DE BIJBEL - Worden er Dinosaurussen vermeld in de Bijbel? Antwoord (in het Engels)

BIGAMIE - Als bigamie zonde is, waarom heeft koning Salomo dan zoveel vrouwen genomen? Antwoord (in het Engels)
Koning Salomo, die bekend stond als de wijste man in de Bijbel, was in sommige dingen helemaal niet zo wijs. Vindt God die polygamie van Salomo dan maar goed, of ging hij tegen Gods wetten in?

ENGELEN EN VROUWEN - Hadden engelen seksuele omgang met vrouwen van mensen in Genesis 6? Antwoord (in het Engels)
Of waren de “zonen Gods” (nephilim) buitenaardse wezens, zoals sommigen beweren?

BLOED ZWETEN - Heeft Jezus werkelijk druppels bloed gezweet? Antwoord (in het Engels)

WONDEREN - “Wonderen bestaan niet,” beweren sommigen. Is deze stelling juist? Antwoord
Sceptici in deze tijd van technologische vooruitgang halen hun schouders op over wonderen. Hebben ze gelijk?

WONDEREN VAN JEZUS - Heeft de wetenschap kunnen aantonen, dat de wonderen van Jezus niet gebeurd zijn? Antwoord
De schepping van het universum, water in wijn veranderen, blinden en lammen genezen, over het water lopen… Heeft de wetenschap deze bovennatuurlijke gebeurtenissen achterhaald?

DE OPSTANDING VAN CHRISTUS - "Het verslag in de Bijbel over de opstanding van Christus staat vol tegenstrijdigheden," zeggen sommigen. Is dat waar? Antwoord


Kerk

Waarom moeten christenen naar de kerk gaan? Antwoord
Is er een bijbels bevel, dat alle Christenen betrokken moeten zijn bij een plaatselijke kerk of gemeente, als het mogelijk is? Kan een Christen overleven als hij buiten de kerk gelooft?

DE SABBAT-- Aangezien het Oude Testament beveelt dat we de sabbat in acht moeten nemen op de zevende dag van de week, waarom hebben de meeste Christelijke kerken die dag dan veranderd in de zondag, de eerste dag van de week? Antwoord (in het Engels)

Hypocrisie in de kerk—Waarom zou ik christen worden als er zoveel schijnheiligheid in de kerk is? Antwoord (in het Engels)

Healing

Als God weet heeft van mijn pijn, waarom helpt Hij mij dan niet? Antwoord

Voelt God onze pijn? Antwoord
een artikel geschreven door een teamlid van ChristianAnswers.Net, die veel geleden heeft.

Waarom laat God onschuldige mensen lijden? Antwoord

Lichamelijke genezing - Wordt het gegarandeerd door de verzoening van Jezus? Antwoord (in het Engels)
"…door zijn striemen is ons genezing geworden."

En wat over de beloftes in Psalm 91? Antwoord (in het Engels)
"…het kwaad zal je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen…"

Depressie

Voelt God onze pijn? Antwoord

Waarom laat God onschuldige mensen lijden? Antwoord

Kregen mensen in de Bijbel ook wel depressies en hoe moeten we ermee omgaan? Antwoord (in het Engels)

Wat behoort een christen te doen als hij een depressie krijgt? Antwoord (in het Engels)
Is het goed om antidepressiva te gebruiken? Of moet het geloof van een christen groot genoeg zijn om depressie het hoofd te bieden?

Financien

Hoe kan ik mijn geld op een betere manier uitgeven? Antwoord
Geld, het lijkt wel of er nooit genoeg van is. Leer uw financiële middelen met wijsheid te gebruiken.

Staat er iets in de Bijbel over met wijsheid te investeren? Antwoord (in het Engels)
Miljoenen mensen investeren in de aandelenmarkt, gezamenlijke fondsen, beleggingsmaatschappijen, enz. Lees hoe men een wijze investeerder wordt door koning Salomo's advies op te volgen.

Christus' opstanding

“Wonderen bestaan niet,” zeggen sommigen. Is dat zo? Antwoord
Sceptici in deze vertechnologiseerde wereld lachen om het idee van wonderen. Bestaan ze toch?

Hoe weten we of Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan? Antwoord (in het Engels)

Sommigen zeggen, dat Jezus' opstanding een mythe was, geen geschiedenis. Is dat mogelijk? Antwoord (in het Engels)
Vier redenen waarom de mythologische interpretatie van de opstanding van Jezus Christus niet klopt met de waarheid.

"Het Bijbelse verslag over Christus'opstanding staat vol van tegenstrijdigheden," zeggen sommigen. Is dat waar? Antwoord (in het Engels)

Hoe staat de wetenschap tegenover de wonderen van Jezus Christus? Antwoord (in het Engels)
De schepping van het universum, water in wijn veranderen, blinden en lammen genezen, op het water lopen… Heeft de wetenschap deze bovennatuurlijke gebeurtenissen al eens onderzocht?

Werd het lichaam van Jezus uit het graf gestolen? Antwoord (in het Engels)
Vanaf de dag dat het lege graf werd ontdekt, hebben sceptici beweerd dat iemand het lichaam van Jezus had gestolen. Hoe kun je bewijzen dat dat niet zo was?

Is het mogelijk dat Jezus niet gestorven is, maar bewusteloos raakte aan het kruis, later weer bijkwam van zijn wonden? Antwoord (in het Engels)
De kruisiging van Christus - is het mogelijk, dat dit vreselijke lijden Hem bewusteloos maakte, maar dat Hij niet stierf?

Sommigen zeggen, dat de getuigen van Jezus' opstanding zich dingen hebben ingebeeld, is dat mogelijk? Antwoord (in het Engels)
Sommigen beweren, dat de mensen die bij de gebeurtenissen rondom de opstanding betrokken waren, iemand anders hebben aangezien voor Christus. Is dat zo?

Wat is er zo belangrijk voor het Christendom aan de dood en opstanding van Christus? Antwoord (in het Engels)
De viering van Christus' dood en opstanding heeft te maken met veel belangrijke facetten van het Christendom en Jezus' Goddelijke natuur. Wilt u weten met welke facetten?

Wat leert de Islam over de kruisiging van Jezus? Antwoord (in het Engels)

Wat houdt kruisiging in? Antwoord (in het Engels)

Wat betekenen de letters “INRI” op een crucifix? Antwoord (in het Engels)
De letters “INRI” - boven het hoofd van de gekruisigde Christus hebben velen geïntrigeerd. Wat betekenen ze?

Doop

Wat is de doop in de Heilige Geest? Antwoord

Verhalen van de Bijbel & nog wat

copyrighted.Hoe zag Adam, de eerste mens, er eigenlijk uit? Antwoord
Lees de verbazingwekkende feiten! Dit nieuwe antwoord staat in onze kindersectie, maar werd geschreven op een niveau dat ook volwassenen appreciëren kunnen.

copyrighted.
Gods verhaal: Van schepping tot eeuwigheid - Een nieuwe multimedia reis door de Bijbel, een lijst van de belangrijkste verhalen in chronologische volgorde. Hoor en lees Gods verhaal! Antwoord (in het Engels)

De ark van Noach en de zondvloed—Vragen en antwoorden Antwoord (in het Engels)
Staat er in de Bijbel dat de zondvloed de hele aarde bedekte? Had Noach zuurstof nodig zo hoog in de bergen? Kon de ark van Noach werkelijk alle dieren in leven houden tijdens de zondvloed? Hoe groot was de ark van Noach? Hoe kwamen de verschillende dieren vanuit de ark naar verafgelegen plaatsen, zoals naar Australië? Waar kwam het water vandaan? Is er een overeenkomst tussen Genesis en de oude overleveringen uit het Midden-Oosten over de schepping en de zondvloed? Waar zijn al de menselijke fossielen? Hoe kunnen alle rassen uit Noach ontstaan, uit zijn drie zoons en hun vrouwen? …en nog meer.

copyrighted.Kwam de hogepriester het Heilige der Heiligen werkelijk binnen met een touw om zijn enkels? Antwoord (in het Engels)
Ontdek wat er waar is van dit algemeen verbreide, maar onjuiste verhaal.

Waarom zou je de Bijbel chronologisch moeten onderwijzen? Welke naslagwerken beveelt u aan? Antwoord (in het Engels)

Vragen voor de 'nog net geen gelovige' om over na te denken…Antwoord (in het Engels)

Hemel

Bent u goed genoeg om naar de hemel te gaan Antwoord
Veel mensen denken, dat ze een tamelijk goed leven geleefd hebben. Ze hebben niemand gedood, niets bijzonders gestolen, of opzettelijk iemand pijn gedaan. Maar zijn goede werken alleen genoeg om u in de hemel te brengen?

Is de hemel gesitueerd in het Noorden? Antwoord (in het Engels)

Hel, Hades en het oordeel

Is er werkelijk een plaats als de hel? Antwoord

Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen? Antwoord

Is er momenteel iemand in de hel? Antwoord

Wat is de onvergefelijke zonde? Hoe wordt een zonde onvergefelijk? Antwoord

Waarom werd de hel gemaakt? Antwoord (in het Engels)

Zal er letterlijk een brandend vuur zijn in de hel? Antwoord (in het Engels)

Wat zou u willen doen om te voorkomen dat u in de hel komt? Antwoord (in het Engels)

En als ik nou eens niet in de hel geloof? Antwoord (in het Engels)

Engelen

Wat leert de Bijbel over engelen? Antwoord
Zijn alle engelen goed? Hoe zien ze er uit? Hebben engelen lichamen? Lees wat de Bijbel ons leert over deze en andere vragen over engelen.

Wie of wat zijn engelen? Antwoord
Waar komen engelen vandaan? Antwoord
Hoeveel engelen zijn er? Antwoord
Hebben engelen lichamen? Antwoord
Hoe zien engelen er uit? Antwoord
Worden mensen engelen als ze dood gaan? Antwoord
Waarin lijken engelen op mensen? Antwoord
Zijn alle engelen goed? Antwoord
Wat is het eigenlijke werk van een engel? Antwoord

ENGELEN EN VROUWEN - Hadden engelen seksuele omgang met vrouwen in Genesis 6? Antwoord (in het Engels)
Of waren de “Zonen Gods” (nephilim) buitenaardse wezens, zoals sommigen menen?

Satan

SATAN - Is hij een echte persoon die onze huidige wereld beinvloedt? Beinvloedt hij jou? Antwoord (in het Engels)

BEZETEN EN BEINVLOED DOOR DEMONEN - Kunnen Christenen door demonen bezet zijn? Antwoord (in het Engels)
Op welke wijze kunnen satan en zijn demonen gelovigen beinvloeden?

SATAN (in het Engels)

Profetie

Heeft Nostradamus de val van de Twin Towers in New York (Sept. 11, 2001) voorspeld? Antwoord (in het Engels)

Christelijke hoogtijdagen

  copyrighted.
Lees meer over Christus'dood en opstanding, inclusief vragen en antwoorden voor sceptici, kinderactiviteiten, en waardevolle naslagwerken.

copyrighted.

Wordt Pasen in de Bijbel vermeld? Antwoord (in het Engels)

Hoe wordt de datum voor Pasen vastgesteld? Antwoord (in het Engels)


Doctrine

AUTORITEIT VAN DE BIJBEL - Is de Bijbel werkelijk de doorslaggevende autoriteit bij alle zaken van geloof en moraal? Antwoord (in het Engels)
Wat zegt de Bijbel over Sola Scriptura?

SOLA SCRIPTURA - Is dit Bijbels of mensenwerk? (Traditie tegenover Alleen de Schrift) Antwoord (in het Engels)
Dit is een vraag die aan de wortel ligt van de discussie tussen Rooms Katholieke en Protestantse christenen.

AUTORITEIT VAN DE BIJBEL- Wat geloofde de vroegchristelijke kerk over Sola Scriptura? Antwoord (in het Engels)

Wat is er zo nieuw aan het Nieuwe Testament? Antwoord (in het Engels)
We weten allemaal dat er een Oud en een Nieuw Testament is in de Bijbel. Waar dient die scheiding voor? Waarvoor is er een Nieuw Testament?

Onderschrijft de bijbel werkelijk gender inclusieve taal? Antwoord (in het Engels)
VVerscheidene bijbels zijn er uitgegeven met zulke veranderingen. Waarom onderschrijven de hedendaagse Christen het opnieuw verwoorden van de bijbel om hem meer gender inclusief te maken of juist gender neutraal?


Zie onze Bijbelverhalen voor kinderen in onze Kid Explorers sectie. Ga


gold bar

copyrighted. copyrighted

Christian Answers WebBible
Gebruik onze handige On-line Bijbel en een variatie aan studiemateriaal

Translation by: Josine

URL: ChristianAnswers.Net/dutch/menu-at1d.html

christiananswers.net

Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids

Webmaster Courtesy Page