Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Hongaars, Italiaans

Copyrighted, Films for Christ.

Dit is een van de klassiekers onder de vragen over het Christelijk geloof: Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen? Welnu, daar zijn meerdere antwoorden op te geven.

En daarvan is natuurlijk dat God niemand naar de hel stuurt. Men kiest er zelf voor. God heeft er alles aan gedaan om ons uit de hel te houden, maar Hij laat ons wel onze vrije wil. We zijn en worden nooit robots. Zo heeft Hij ons nou eenmaal gemaakt. We zijn naar zijn beeld gemaakt en we hebben de macht om ja of nee te zeggen, de macht om onze Schepper af te wijzen en daar dan logischerwijs de consequenties van te ondervinden.

Across the road to Hell he has placed the cross of Christ.

In elk opzicht zou je kunnen zeggen dat Hij niemand naar de hel stuurt, want dwars op de weg naar de hel, zette Hij het kruis van Christus neer. Nog buiten beschouwing latend de gebeden van ouders, voorgangers en zondagsschoolleraars en alle specifieke ervaringen die God in ons leven brengt om ons van onze heilloze weg terug te brengen in de armen van de Heiland. We moeten al die waarschuwingen in de wind slaan en gewoon negeren om onszelf in de hel te brengen.

Soms hoor je wel eens iemand zeggen: “God zou nooit toelaten dat zijn kinderen naar de hel gaan.” Natuurlijk doet God dat niet, want zodra we zijn kind zijn, behoren we bij Gods familie. We zijn wederom geboren en bij onze redding hoort ook vrij te zijn van het oordeel. We zijn niet allemaal zomaar kinderen van God alleen door het geloof in Christus Jezus.

Kan een God die liefde is iemand naar de hel sturen? Je kunt net zo goed een andere vraag stellen, minstens zo gewettigd: Laat God ziekte toe in ons leven, in de wereld? Laat God gevangenissen toe of de electrische stoel? Laat God zonde toe zoals overspel om onze huwelijken en harten te breken? Laat God oorlog toe? Nee, al die zaken zijn het gevolg van de zonde die in de wereld is gekomen. Je zou kunnen zeggen: het gevolg van onze rebellie tegen God of van hebzucht, egosme en machtswellust. Daar koopt een mens niks voor, je wilt alleen maar je grote ego voeden.

Ja, dit alles is het ongelofelijke gevolg van de zonde. Zonde brengt lijden in de wereld, daar kunnen we niet omheen. En wat is de allergrootste zonde? Het is: de Heer Jezus af te wijzen als persoonlijke redder.

We weten een waslijst aan zonden op te sommen. Denk maar aan: verkrachting, incest, moord. En wat doen we? We maken gradaties in die zaken. Het ene is erger dan het andere. Toch, als je alle verkeerde dingen op een hoop zou gooien, dan zou dat nog niet zo vreselijk zijn als het buitensluiten van Jezus in ons leven. Jezus zei immers niet: “Ik zal de Heilige Geest zenden om de wereld te overtuigen van de zonde van banken beroven, maar… omdat zij niet in Mij geloofd hebben.”

Het is toch al te gek, dat we zo maar de draak kunnen steken met Jezus en daar dan niet voor gestraft worden? Wat kunnen mensen er toch vreemde gedachtekronkels op na houden. We krijgen al straf voor veel kleinere zaken. Zo zit het leven nou eenmaal in elkaar.

Spring eens van een hoog gebouw, de wet van de zwaartekracht zal je wel straffen. Je kunt tijdens je val wel roepen: “God is liefde,” maar je valt toch te pletter. Je brak de wet van de zwaartekracht en daarvan ondervond je de gevolgen. Al ben je nog zo gek op je kind, zodra het zijn vingertje in het vuur houdt, brandt het zich.

Vuur brandt nou eenmaal. Zwaartekracht doodt. Water doet verdrinken. En jij maar roepen: “God is liefde, God is liefde, God is liefde…” tot je een ons weegt. Water blijft gevaarlijk, vuur zal je pijn doen en de zwaartekracht zal je doden. Evenzo zal de zonde je verdoemen, hoe hard je ook roept dat God een liefhebbend God is.

Zo heeft God alles nu eenmaal geschapen. Hij maakte de spelregels, de handleiding voor het leven. Breken we die wetten dan breken ze ons en we moeten de consequenties ervan dragen .

C.S. Lewis photoIk geloof zeker, dat de vervloekten, als je het zo kunt stellen “succesvolle rebellen” zijn, die blijven waar ze willen zijn, dat de deuren van de hel aan de binnenzijde gesloten worden. Ieder die in de hel is heeft er zelf voor gekozen. Zonder die eigen keuze zou er geen hel zijn. Verlang je echt serieus naar vreugde? Je zult niet thuis horen in de hel. Wie zoekt zal vinden. Wie klopt die zal opengedaan worden. Ben je opstandig geweest? Zit je nu misschien in de duisternis? Bekeer je dan van je zonden. Er kan een dag komen dat het te laat voor je is. Maak dan nu je keuze.
—uittreksel van The Problem of Pain en The Great Divorce, by C.S. Lewis (1898-1963), included in The Quotable Lewis, 1989 Tyndale

Chuck Colson photoIn zeker opzicht geeft het concept van de hel betekenis aan ons leven. Het houdt in dat de morele keuzes van elke dag, betekenis hebben voor de eeuwigheid, dat ons gedrag consequenties heeft, dat God Zelf onze keuzes serieus neemt.

Die leerstelling van de hel is niet een of ander stoffig theologisch overblijfsel uit de middeleeuwen. Nee, er zijn belangrijke sociale consequenties aan verbonden. Zonder een overtuiging van absolute gerechtigheid zal de moraal van de mens ontaarden, sociale banden zullen worden gebroken.

Natuurlijk zijn deze overwegingen niet de belangrijkste reden om in een hel te geloven. Jezus waarschuwde ons voortdurend ervoor dat we ons tot God moeten bekeren, anders zullen we voor eeuwig van Hem vervreemd zijn.

En toch, hoewel het loon van de zonde de dood is, zegt Paulus ook dat de genadegave van God het eeuwige leven is in Christus Jezus, onze Heer. (Rom. 6:23). Zolang we nog adem in onze longen hebben, is het nog niet te laat om ons tot God te wenden met berouw. We mogen Hem altijd om vergeving vragen. De Hemelse Vader verlangt naar jou.
—uittreksel van Answers to Your Kids’ Questions, door Chuck Colson, 2000 Prison Fellowship Ministries.

Dave Hunt photoWe kunnen er absoluut zeker van zijn, dat niemand de hel zal ervaren, die zijn kansen niet gehad heeft om Jezus toe te laten in zijn leven. God zal de onderste steen boven krijgen om allen te redden die wel hadden willen reageren op de uitnodigende en overtuigende stem van de Heilige Geest.

En als men met het argument komt dat het toch maar vreselijk is, dat de vervloekten eeuwig hun trieste lot moeten ondergaan dan kunnen we stellen: Ja, maar dat is niet anders. De dood is immers niet het einde van ons bestaan, we zijn geschapen voor de eeuwigheid. Het zij in de hemel of in de hel. Dat wil zeggen: gescheiden van God en alle mooie dingen, in de buitenste duisternis geworpen.
—Uittreksel van In Defense of the Faith, by Dave Hunt, 1996 Harvest House Publishers

De Bijbel zegt dat God de hel heeft bereid voor duivel en zijn demonen (Matt. 25:41 en dat Hij: “…niet wenst dat iemand verloren gaat, maar dat zij allen komen tot behoudenis.” (II Petr. 3:9) De Bijbel leert ook, dat Hij er alles aan gedaan heeft om hen te redden van die vreselijke plaats. Toch zal God niet op het laatst de vrije wil, de vrije keus, buiten spel zetten van degenen die bewust en definitief zich van Hem afwenden.
—Daryl E. Witmer of AIIA Institute

“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos.”
Jezus Christus, Joh. 3:16-19

Vragen die hierop betrekking hebben

 • Is er werkelijk een plaats die ze hel noemen? Antwoord
 • Waarom werd er een hel gemaakt? Antwoord
 • Is er vandaag de dag iemand in de hel? Antwoord
 • Zal er letterlijk een brandend vuur zijn in de hel? Antwoord
 • Wat zou u er voor over hebben om uit de hel te blijven? Antwoord
 • Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen? Antwoord
 • Waarom staat God toe dat onschuldige mensen lijden? Antwoord
 • En als ik nou eens niet in de hel geloof? Antwoord
 • Hoe weet men dat de Bijbel waar is? Antwoord
 • Kan een gered persoon ooit weer verloren gaan? Antwoord
 • Wat is de eeuwige bestemming van een kind dat sterft? Antwoord
 • Voelt God onze pijn? Antwoord
 • Het goede nieuws - Hoe kan ik gered worden van de hel. Antwoord
Als God alwetend is, almachtig, en liefdevol zou hij dan werkelijk een wereld scheppen als deze
Als God alwetend is, almachtig, en liefdevol zou hij dan werkelijk een wereld scheppen als deze? Antwoord

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Translation by: Josine

Auteur: Dr. Bruce W. Dunn of Grace Communications. Quotes provided by Daryl E. Witmer of AIIA Institute.

Text copyright © 1999, Grace Communications, Alle rechten voorbehouden. Gedrukte exemplaren van het boekje Hell: Fact or Fiction zijn verkrijgbaar bij de eigenaar van het copyright .

Click here. Is Jezus Christus het antwoord op Uw vragen?

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network STARTPAGINA en Domein Gids