Hogy tud a szeretet Istene bárkit is a pokolra küldeni?

Lásd ezt az oldalt még: angol (english), holland, olasz
Copyrighted, Films for Christ.

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés a következő: Hogy tud a szeretet Istene bárkit is a pokolraküldeni? Többféle választ is adhatunk erre.

Az egyik természetesen az, hogy Isten senkit sem küld a pokolra. Az emberek küldik saját magukat. Isten minden tőle telhetőt megtett, hogy távol tartsa őket a pokol tüzétől, míg a saját akaratukat is megtarthatják és nem kell robotként létezniük. Így teremtett bennünket – a saját képmására, hozzá hasonlónak, azzal a hatalommal, hogy igent vagy nemet tudjunk mondani, hogy vissza tudjuk utasítani a saját Teremtőnket, és persze viseljük a következményeket.

Across the road to Hell he has placed the cross of Christ.

Azért is elmondhatjuk, hogy Isten senkit nem küld a pokolra, mert az oda vezető út szélén ott áll a kereszt. Ezen kívül ott vannak a szüleink, lelkészeink, vasárnapi iskolás tanáraink imádságai, és más dolgok, amiket Isten azért helyez az életünkbe, hogy megállítson az önzés útján és eljuttasson a Megváltóhoz. Mindezek mellett a dolgok mellett vakon el kell mennünk hogy odáig jussunk, hogy saját magunkat juttatjuk pokolra.

Néha az emberek azt állítják: „Isten nem küldené a saját gyermekeit a pokolra.” Isten semmiképp nem küldi a gyermekeit a pokolra, mert ha a gyermekei vagyunk, az ő családjához tartozunk. Újjászülettünk és megváltásunk része, hogy megmenekültünk az ítélet. elől. Azonban nem vagyunk mindannyian Isten gyermekei, hanem a Jézusba vetett hit által leszünk azokká.

Pokolra tud-e tehát a szeretet Istene küldeni bárkit? Ennyi erővel egy másik kérdést is feltehetnénk, aminek hasonló az értelme. Megengedi-e Isten a betegségeket a földön? Megengedi-e néhány ember számára, hogy börtönbe kerüljön? Vagy az elektromos széket? Megengedi-e a bűnnek, hogy összetörje az emberek szívét és otthonát? Megengedi a háborút? Mindezek a dolgok a bűn következményei, ami betört a világba, néhány esetben pedig közvetlenül az emberek lázadásának az eredményei. A mohóság, büszkeség, önzés és hatalomvágy következményei, amik az emberek számára teljesen haszontalanok, mégis vágyunk rájuk.

Ez a bűn alig felfogható következménye. A bűn szenvedést hoz a világba. Nincs rá lehetőség, hogy valamilyen módon kikerüljük. A legnagyobb bűn pedig az, ha visszautasítjuk Jézus Krisztust mint Megváltónkat.


Van az emberek fejében egy bizonyos bűn-lista. Ott áll rajta az erőszak, a paráznaság, a gyilkosság, mind sorba tettük őket—viszont ezek közül egy sem (sőt még úgy sem, ha mindet összeadjuk) közelíti meg azt a bűnt, hogy kirekesztjük Jézust az életünkből. Azt mondta-e Jézus, „Elküldöm a Szent Lelket hogy elítélje a világot a bűneiért, mert bankokat rabolnak” – vagy, „mert nem hisznek bennem”?

Őrültség azt képzelni, hogy bárki is félvállról veheti Jézust az Urat, anélkül hogy büntetés várna rá. Hihetetlen, hogy az emberek milyen nevetséges elképzelésekben ringatják magukat ezen a területen. Ennél sokkal kisebb dolgokért is büntetést várunk. Az élet már csak ilyen.

Ha leugrasz egy magas épület tetejéről, a nehézségi erő gondoskodni fog rólad. Lehet, hogy azt mondod, „Isten szeretet”, egész úton lefelé, viszont ez nem változtat azon, hogy összetöröd magad amint leértél. Megszeged a gravitáció törvényét, az pedig kitöri a nyakadat. Attól, hogy szereted a gyermekedet, még megégeti az ujját, ha megérinti vele a forró sütőlapot!

A tűz éget. A gravitáció öl. A víz megfojt. És hajtogathatod „Isten szeretet, Isten szeretet, Isten szeretet” napnyugtáig is. Ettől még a vízbe bele lehet fulladni, a tűzben meg lehet égetni magad, a gravitáció pedig könyörtelenül lehúz. Ugyanígy, a bűn kárhozatra ítél, teljesen mindegy, mennyit emlegeted a szerető Istent.

Isten ugyanis így alakította az életet. Ő alkotta a szabályokat. Ő alkotott meg minden törvényt, ami szerint élnünk kell. És ha mi megszegjük a törvényeket, azok bizony összetörnek bennünket, nekünk pedig viselni kell a következményeket.

C.S. Lewis photoÚgy gondolom, hogy az elkárhozottak bizonyos értelemben a végsőkig kitartó lázadók és a pokol kapui belülről vannak bezárva.

Mindenki, aki a pokolban van, saját döntése alapján került oda. Ha ez a saját döntés nem lenne, akkor a pokol sem létezhetne. Nincs az a lélek, aki kihagyna valamit, ami örömet szerez neki, mert mindannyian örömre vágyunk. Aki keres, az talál. Aki kopogtat, annak ajtót nyitnak. És te magad fogod ezt az érzést, egy sötét órában és hangulatban magadhoz ölelni. Jó útra térhetsz és kiléphetsz a sötétségből. Viszont eljön a nap, amikor ez már nem lesz lehetséges. Amikor már nem leszel, hogy még elgondolkozz…
—részlet C.S.Lewis (1898-1963) The Problem of Pain (A fájdalom ügye) és The Great Divorce (A nagy elválás), c. műveiből, The Quotable Lewisc. kiadvány nyomán, 1989, Tyndale

Chuck Colson photoBizonyos értelemben, a pokol tudata értelmet ad az életünknek. Rámutat arra, hogy a mindennapi kis döntéseinknek örökkévaló jelentősége van, hogy a viselkedésünk következményei is örökkön valóak, és hogy Isten maga komolyan veszi a döntéseinket.

A pokol tanítása nem csak valamiféle középkori, poros teológiai maradvány. Komoly társadalmi jelentősége van. Hiszen anélkül a meggyőződés nélkül, hogy végül az igazság felülkerekedik, semmibe veszne az emberi erkölcs és mindenféle társadalmi kötelék romokba dőlne.

Ezek a gondolatok persze nem a legfontosabb okok arra, hogy higgyünk a pokolban. Jézus több ízben is figyelmeztetett arra, hogy ha hátat fordítunk Istennek az életünk folyamán, akkor az örökkévalóságot tőle elszakítva kell eltöltenünk.

Mégis, bár „a bűn következménye a halál”, Pál apostol kimondja, hogy „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Rómaiak 6:23). Amíg az ember lélegzik, addig soha nem késő bűnbánással Istenhez fordulni, bocsánatot kérni, és Isten készséggel eleget tesz a kérésünknek.
—részlet Chuck Colson Answers to Your Kids' Questions, (Válaszok a gyermekeid kérdéseire) c. művéből, 2000, Prison Fellowship Ministries.

Dave Hunt photoAfelől nyugodtak lehetünk, hogy senki nem fog a pokolban szenvedni, aki az életében bármikor és bármilyen módon válaszolt Krisztus hívására. Isten pedig minden követ megmozgat annak érdekében, hogy megmentsen mindenkit, aki a szívébe fogadja őt a Szentlélek által.

Az pedig, hogy az elkárhozottak sorsa örökkönvaló, nem is lehetne máshogy. A halál nem azt jelenti, hogy megszűnik a létezés, hanem az örök lét folytatása, amivel Isten megajándékozta az embereket – ellenben a pokol ezt az örök létet fájdalomban, Istentől elszakítva, minden szempontból teljes sötétségben és magányban jelenti.
—részlet Dave Hung In Defense of the Faith, (A hit védelmében) c. művéből, 1996, Harvest House Publishers.

A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten a poklot az ördögnek és angyalainakkészítette elő (Máté 25:41), és hogy „nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2 Péter, 3:9), Ő mindent de mindent megtesz, hogy megmentsen bennünket ettől a borzalmas helytől. Ugyanakkor Isten nem fogja megváltoztatni azt a tudatos döntést, ami által akarattal elfordulunk tőle.
—Daryl E. Witmer, az AIIA Intézet munkatársa

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök életelegyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
Jézus Krisztus, János evangéliuma 3:16-19, NASV Bible

Hasonló kérdések

Paradise or Pain? Why is the world the way it is?

Ha Isten mindentudó, mindenható és szeretetteljes, tényleg ilyen világot teremtene? Válasz

Vertaler: Anna Gregg

Írta: Dr. Bruce W. Dunn a Grace Communications munkatársa. Az idézeteket Daryl E. Witmer bocsátotta rendelkezésre az AIIA Institute -tól.

Szerzői joggal védve, © 1999, Grace Communications, Minden jog fenntartva. A Hell: Fact or Fiction c. kiadvány nyomtatott formában megrendelhető:

Click here. Is Jesus Christ the answer?

[Ha úgy érzi, segítségére volt ez az oldal, kérjük támogasson bennünket a költségek megtérítésében, ezzel is segítve, hogy tovább működtethessük ezt a hitépítő szolgálatot Ön és a családja számára. Az adakozás levonható az adóból - USA only.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page