Biblia (photo copyrighted).
TEOLÓGIAI kérdések tartalomjegyzéke

Lásd ezt az oldalt: bolgár, holland, angol nyelv (english), indonéz, Portugál, spanyol, svéd

Jézus Krisztus a vlasz a krdseidre?
válaszokat keres az örök üdvösségről?

Keresztény válaszok WebBiblia
Használja kényelmes online Bibliánkat és számos tanulmányi eszközünket

A Bibliáról
Tudjon meg többet a Bibliáról
Elérhető még:
Gyermek verzió

Kattintson ide a God’s Story Online megtekintéséhez.
Isten története:
A teremtéstől az örökkévalóságig

Christian Answers Network HOME

betűrendes szó- és témalista

Az angyalokról

 • Mit tanít a Biblia az angyalokról? válasz — Vajon minden angyal jó? Hogy néznek ki? Van testük? Ez a cikk leírja a Biblia tanítását ezekrõl a kérdésekrõl és még sok más angyalokkal kapcsolatos kérdésrõl.
  • Kik vagy mik az angyalok? válasz
  • Hogy néznek ki az angyalok? válasz
  • Hány angyal van összesen? válasz
  • Van az angyaloknak testük? válasz
  • Hogy néznek ki az angyalok? válasz
  • Haláluk után az emberek angyalok lesznek? válasz
  • Milyenek az angyalok az emberekhez képest? válasz
  • Minden angyal jó? válasz
  • Mi az angyalok feladata? válasz
 • ANGYALOK ÉS ASSZONYOK - Did angels have sexual intercourse with human women in Genesis 6? válasz — Or were the „sons of man” (nephilim) aliens, as some have suggested?

Trinity

 • Hogy lehet Isten egyszerre három személy? válasz — A Szentháromság évszázadok óta zavart okoz az emberek között. Bár nehéz megérteni, de mégis a kereszténység egyik alapvetõ tanítása.
 • Mi az a a Szentháromság?
 • AZ EMBER FIA – Ha Jézus Isten Fia volt, miért nevezte magát Ember Fiának? válasz

Isten

 • Honnan tudhatjuk, hogy van Isten? válasz
 • Egy szkeptikus megkérdezi: Miért kellene bárkinek is elfogadnia az ősi hallomásokat isten létezésének bizonyítékaként? válasz
 • Ha Isten teremtett mindent, akkor ki teremtett Istent? válasz
 • Mi van, ha a kozmosz minden, ami létezik? válasz

További válaszokat találhat Istenről alább, valamint a Hatékony evangelizáció szakaszunkban (beleértve: Mi a helyzet a szenvedés kérdésével? Nem bizonyítja ez, hogy nincs Isten és hogy magunkra vagyunk? válasz)

Holy Spirit

Jézus Krisztus - Megtanul több róla

 • Jézus valóban vért verejtékezett? válasz — Lehetséges-e fizikailag vércseppeket izzadni, ahogy az Újszövetség állítja? Mi erre az orvosi bizonyíték?
 • Isten-e Jézus? válasz — Keresőknek, Őt ismerőknek és kétkedőknek. Jézus Krisztus élete kegyetlen álhír volt, vagy a történelem legnagyobb eseménye?
 • Igaz, hogy Jézus gyerekkorában Indiában járt, és hindu guruktól tanult? válasz
 • Jézus Krisztus jelleme összhangban van az Ő magas állításaival? válasz – Jézus néhány megdöbbentő állítást tesz arról, hogy ki is ő. Megerősítette-e a karaktere, hogy kinek mondta magát?
 • Az Újszövetség megbízható történetet nyújt Krisztus életéről? válasz – Egy pillantás a régészeti bizonyítékokra, a történelmi integritás belső jegyeire és az Újszövetség szövegének fordításának pontosságára.
 • Nem mitológiai és tudományos szempontból lehetetlen Jézus Krisztus szűztől való születése? válasz
 • Krisztus vétkezett? válasz
 • copyrightedA DA VINCI KÓDSZ „a kereszténység elleni legsúlyosabb támadás”?
 • Érvényesek-e a „Jézus-szeminárium” bírálata az evangéliumokkal és Jézus Krisztussal szemben? válasz
  Mi az a Jézus-szeminárium, és mit jelent?
 • Kinek szól valójában a Jézus-szeminárium? válasz
 • Érzi Isten a fájdalmunkat? válasz
 • Miért engedi Isten, hogy ártatlan emberek szenvedjenek? válasz – A „fájdalom problémája” közel egyidős probléma, mint maga az emberiség. Világszerte milliók nem értik, hogy egy szerető Isten miért engedi meg a szenvedést ezen a világon. Ez az éleslátó válasz némi megértést adhat.

Jézus KrisztusIsten-e Jézus? | Jézus valóban vért verejtékezett? | Honnan tudjuk, hogy Jézus volt a Messiás? Krisztus feltámadása: Honnan lehet tudni, hogy Krisztus valóban feltámadt? | Mit jelent a kereszten látható „INRI” felirat?- Mutasd!

Megváltás

Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre? Mutasd!

Isten csodálatos reményt adott az emberiségnek. Tekintse meg népszerű online filmünket, amely gyönyörű áttekintést nyújt a Bibliáról és Isten üdvüzenetéről. NÉZZE MEG MOST. – Erősen ajánlott, szórakoztató és tanulságos!

 • Amikor azt mondjuk, hogy a Biblia Isten beszéde, ez azt jelenti, hogy teljes mértékben hiteles, vagy van benne néhány történelmi és tudományos pontatlanság? Mutasd
 • POKOL - Hogyan küldhet a SZERETET Istene bárkit a pokolba? válasz
 • Egy szkeptikus azt mondja: „Nem keresztényként tökéletesen elégedett vagyok. Nem hiszek a túlvilágban, és egyébként sem tartanék soha olyan korlátozó és kizárólagos vallást, mint a kereszténységet.” Response
 • Is it fair for God to only save some people and not all?Isten elfogult? Igazságos, ha csak néhányat mentünk meg? válasz — Ha igaz, hogy ezen a bolygón sok ember lelkileg elveszik? Hogyan tekinthetjük reálisan Istent igazságosnak? Mi van azokkal, akik soha nem hallották az evangéliumot?
 • Hát nem minden vallás alapvetően egyforma? válasz
 • Kell-e a kereszténységnek egy ÚJ evangéliumot kidolgoznia, amely a mai világhoz igazodik? válasz

Jézus Krisztus a vlasz a krdseidre?Még sok más válasz az üdvösségről és az evangéliumról! – Jézus Krisztus az egyetlen út a mennybe? Mit kell tenned, hogy a mennybe juss? Hogyan lehetek biztos üdvösségedben? Megbocsátás? Válaszok ezekre és még sok másra…

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the GospelHatékony léleknyerés - Fedezzen fel számos választ a léleknyerésről az EffectiveEvangelism.com rovatunkban - INGYENES segítségek, javaslatok, és hogyan válaszolhat a nem hívők kérdéseire. MENJ

Tévedhetetlenség

 • BIBLIA PONTOSSÁG - Honnan tudhatjuk, hogy igazat mond-e a Biblia? válasz — Sokszor keresztények és nem keresztények egyaránt egyetértenek azzal az elterjedt tévhittel, hogy a Biblia tele van tévedésekkel. Ismerkedjünk meg néhány ténnyel, amelyek ennek az ellenkezõjét bizonyítják.
 • TÉVEDHETETLENSÉG - Hogy lehet tévedhetetlen a Biblia, ha a szerzõi esendõ emberek? És ha tökéletes is lenne, miért kellene elhinnünk minden szavát? válasz
 • A bibliai igazság vagy bulvár? válasz
 • James Bond and the BibleBELSŐ HARMÓNIA—A szkeptikus megkérdőjelezi, hogy a Biblia belső harmónia bizonyíték saját Isteni inspiráció - Azt javasolja, hogy létezik a James Bond filmsorozat cáfolja ezt az érvelést. Lásd a válaszunk
 • MIRÁKULUMOK? Ez logikus azt feltételezni, hogy a bibliai csodákról történt valójában? válasz

„Ellentmondások” és rejtélyek a Bibliában

 • ELLENTMONDÁSOK A BIBLIÁT? Ha a Biblia Isten Igéje, hogyan lehet megmagyarázni az ellentmondásokat a Biblia? Tartalomjegyzék
 • EVOLÚCIÓS TUDOMÁNY - Teremtéssel, fejlodéssel és tudománnyal kapcsolatos kérdések tartalomjegyzéke Tartalomjegyzék — We have lots of information on this subject, including fossils, ape-men, age of the earth, evolution of species, astronomy, and more.
 • BIGÁMIA - Miért lehetett Salamon királynak olyan sok felesége? válasz — Salamon király, akit sokan a Biblia legbölcsebb emberének tartanak, nem volt olyan bölcs bizonyos cselekedeteit illetően. Megengedte-e Isten a többnejűséget, vagy Isten törvényei ellen ment?
 • IZZAD VÉR- Jézus valóban vért verejtékezett? válasz
 • majom

  Válaszok trükkös kérdésekre, többek között: Teremthet-e Isten akkora sziklát, hogy nem tudja felemelni? / Ha Isten teremtette a Sátánt, és a Sátán gonosz, akkor a gonosz Isten hibája? / Jézus vétkezett? / Ha Isten mindenhol ott van, vajon a pokolban van? / Ha elég majom véletlenszerűen gépelne elég hosszú ideig, akkor Psa. 23 előjön? Válaszok

 • GOD’S VÉDELEM - Mi a helyzet a 91. zsoltár ígéreteivel? válasz — „…semmi baj nem ér téged, semmi katasztrófa nem ér a sátrad közelébe…”
 • ISTEN LÉTEZÉSE – Ha nem látom Istent, honnan tudhatom, hogy valóban létezik? válasz
 • ISTEN EREDETE – Ki teremtette Istent? Ha mindent ő készített, akkor ki készítette? válasz
 • Man with magnifying glass. Photo copyrighted.A mustármag „a legkisebb mag”? Ha nem, téved a Biblia?
 • Mikor történt a Lukács 2. evangéliuma szerinti népszámlálás? válasz — Hogyan lehet helyes a Biblia, amikor azt állítja, hogy a római Augustus császár által elrendelt népszámlálás Jézus születése idején történt?
 • Mi volt a betlehemi CSILLAG?
 • David’s brothers - click to readHány fia volt Isaiának (Dávid király apjának)? (egy feltételezett bibliai ellentmondás feloldása)
 • CAIN – Honnan szerezte Ádám fia a feleségét? válasz — Ha minden ember Ádám és Éva leszármazottja, akkor kihez ment feleségül Káin?
 • KERT -BÓL ÉDEN - Ha ez valódi hely volt, miért nem találta meg senki? válasz — Egyes keresztények naivan azt feltételezik, hogy az Édenkert a modern Tigris és Eufrátesz közelében található. Igaz ez?
 • NOÉ ÁR - Noé özönvíztörténete nem mond ellent a tudományos ismereteknek és a józan észnek? Tartalomjegyzék — Olvasson válaszokat az állatok forrásáról, a bárka méretéről, a víz mélységéről és forrásáról, és még sok másról.
 • TEREMTÉS TÖRTÉNET - Van-e ellentmondás a Genezis 1. és 2. fejezete között? Mi a helyzet a Genesis más problémáival? válasz
 • DINOSZAURUSZOK -Nem cáfolja-e felfedezésük a Genezis eredetmeghatározását és a Biblia időskáláját? Tartalomjegyzék
 • DINOSZAURUSZOK -ban BIBLIA - A Biblia említi a dinoszauruszokat? válasz
 • JÓNÁS ÉS A „BÁLNA” – Hogyan élhetett túl Jónás három napot és három éjszakát egy bálna gyomrában? válasz – A szkeptikusok Jónás és a bálna történetét egyértelműen lehetetlenségként mutatják meg, és részben erre az esetre alapozva hiteltelenítik a Bibliát. Lehetséges, hogy Jónás tényleg három napig életben maradhatott egy nagy hal gyomrában?
 • SZENVEDÉS - Miért engedi Isten, hogy ártatlan emberek szenvedjenek? válasz
 • BELLY GOMBOK – Köldöke volt Ádámnak? válasz — Gyakran tették fel nekünk ezt a kérdést a köldökkel kapcsolatban. Íme a válasz.
 • ANGYALOK ÉS ASSZONYOK - Voltak-e angyalok szexuális érintkezésben emberi nőkkel az 1Móz 6-ban? válasz —Vagy az „ember fiai” (nephilim) idegenek voltak, ahogy egyesek feltételezik?
 • MIRÁKULUMOK - „Csodák nem lehetségesek” – állítják egyesek. Igaz ez? válasz – A mai technológiailag fejlett világ szkeptikusai kigúnyolják a csodák gondolatát. Igaziak?
 • CHRIST’S MIRACLES - Has science disproved the miracles associated with Jesus Christ? válasz — The creation of the universe, water into wine, the blind and lame healed, walking on the water… Has science disproved these supernatural occurances?
 • KRISZTUS FELTÁMADÁSA – „A Biblia Krisztus feltámadásáról szóló beszámolói tele vannak ellentmondásokkal” – állítják egyesek. Igaz ez? válasz
 • Mi az a „megbocsáthatatlan bűn”? Hogyan válik a bűn „megbocsáthatatlanná”? válasz

Templom

 • Miért járjanak a keresztények templomba? válasz — Van-e bibliai előírás, hogy lehetőség szerint minden keresztény részt vegyen egy helyi hívő testületben? Megélhet-e egy keresztény egyház nélkül?
 • A szombat – Mivel az Ószövetség megparancsolta az embereknek, hogy a hét hetedik napján tartsák meg a szombatot, miért változtatta a legtöbb keresztény gyülekezet az istentiszteleti napját vasárnapra, a hét első napjára? válasz
 • Képszentség az egyházban – Miért akarnék keresztény lenni, amikor olyan sok a képmutató? válasz

Szenvedés

 • Miért? Miért ilyen a világ? (tele elnyomással., szenvedéssel, halállal és kegyetlenséggel) válasz
 • A világ helyzete nem bizonyítja, hogy nincs Isten? válasz
 • Mi az az ember bukása a világméretű romlottságba?
 • Miért engedi Isten, hogy ártatlan emberek szenvedjenek? választ
 • Ha Isten tudja, hogy FÁJOK, miért nem segít? válasz
 • Érzi Isten a fájdalmunkat? válasz
 • RONDA VAGYOK. Miért volt Isten ilyen igazságtalan velem szemben? válasz
 • Honnan jött a rák? válasz
 • Hogyan születtek rossz dolgok a mi világunkban? válasz
 • A SZEGÉNY - What does the Bible say about them? válasz
 • Does God control the weather? Does He send deadly storms? válasz
 • Mi a keresztény álláspont a háborúról? válasz
 • Jobb, ha a torz vagy fogyatékos gyerekek soha nem születnek meg? válasz
 • Miért imádkozzunk és cselekedjünk a szenvedő egyházért? válasz
 • Hogyan ossz meg azokkal, akiknek fáj – Hasznos tippek
 • Mi a helyzet a 91. zsoltár ígéreteivel? válasz — „…nem ér semmi baj, nem ér katasztrófa a sátrad közelében…”
 • Mi az Isten jósága?
 • Hálás vagy Istennek? válasz
 • Fedezze fel az egész emberiség REMÉNYÉT

Gyógyulás

 • Fizikai gyógyulás – garantált-e Krisztus engesztelése? válasz — „…az ő csíkjaival gyógyultunk meg.”
 • Mi a helyzet a 91. zsoltár ígéreteivel? válasz — „…nem ér semmi baj, nem ér katasztrófa a sátrad közelében…”

Tantételek

 • Mennyiben hoz ÚJ-at az Újtestamentum? válasz — Mindannyian tudjuk, hogy van egy Ószövetség és egy ÚJszövetség a Szent Bibliában. De miért az elválás? Mire való az ÚJszövetség?
 • Mit vár el tõlem Isten? válasz
 • BIBLIA HATÓSÁG - Valóban a Biblia a végső tekintély minden hit és erkölcs kérdésében? válasz – Mit mond a Biblia a sola Scriptura-ról?
 • SOLA SCRIPTURA - Bibliai vagy ember alkotta fogalom? (Hagyományok vs. egyedül a Szentírás) válasz — Ez a kérdés a római katolikusok és a protestánsok közötti vita középpontjában áll.
 • A BIBLIA HATÓSÁGA – Mit hitt a korai egyház a sola Scripturáról? válasz
 • Tényleg támogatja a Biblia a nemi szempontokat átfogó nyelvezetet? válasz – Különféle Bibliák jelentek meg ilyen változtatásokkal. Miért támogatják manapság egyes keresztények a Biblia átfogalmazását a nemi szempontokat befogadó vagy a nemek szempontjából semleges nyelvezet hozzáadásával?

Keresztény Szünetek

Húsvét, Jézus feltámadása.
A feltámadás
Tudjon meg többet Krisztus haláláról és feltámadásáról, beleértve a szkeptikusoknak szóló kérdéseket és válaszokat, a gyerekek tevékenységeit és az értékes forrásokat.
 • Is Easter mentioned in the Bible? válasz
 • How is the date for Easter determined? válasz
 • What is the true meaning of CHRISTMAS?

Depresszió

 • Mit tegyen egy keresztény a depresszió ellen? válasz — elyes-e a depresszió elleni gyógyszerek használata vagy pedig elegendõ a hit a problémák megoldására?
 • Vannak bibliai példák a depresszióra, és hogyan kell kezelni? válasz
 • Érzi Isten a fájdalmunkat? válasz
 • Miért engedi Isten, hogy ártatlan emberek szenvedjenek? válasz

Pénzügyek

 • Ad a Biblia bölcs tanácsokat a befektetéssel kapcsolatban? válasz — Emberek milliói fektetnek be tőzsdére, befektetési alapokba, kötvényekbe stb. Tanulja meg, hogyan lehet bölcs befektető Salamon király tanácsait követve.
 • Hogyan tudok okosabban gazdálkodni a pénzemmel? válasz
 • Kell hitelkártyát használnia vagy használnia egy kereszténynek? válasz

Christ’s Resurrection

 • Honnan lehet tudni, hogy Krisztus valóban feltámadt? válasz
 • Néhányan azt mondják, hogy Krisztus feltámadása mítosz volt, nem történelem. Lehetséges ez? válasz – Négy ok, amiért Jézus Krisztus feltámadásának mitológiai értelmezése nem felel meg az igazságnak.
 • „A Biblia Krisztus feltámadásáról szóló beszámolói tele vannak ellentmondásokkal” – állítják egyesek. Igaz ez? válasz
 • „Csodák nem lehetségesek” – állítják egyesek. Igaz ez? válasz – A mai technológiailag fejlett világ szkeptikusai kigúnyolják a csodák gondolatát. Valódiak?
 • Cáfolta a tudomány a Jézus Krisztussal kapcsolatos csodákat? válasz — Az univerzum teremtése, a víz borrá, a vakok és bénák gyógyultak, a vízen járás… Cáfolta-e a tudomány ezeket a természetfeletti jelenségeket ?
 • Ellopták Krisztus testét a sírjából? válasz – Az üres sír felfedezésének napja óta a szkeptikusok azzal érvelnek, hogy valaki ellopta Jézus holttestét. Milyen bizonyítékok vannak arra, hogy nem lopták el?
 • Lehetséges, hogy Jézus nem halt meg, csak elájult a kereszten, később felépült sebeiből? válasz – Krisztus keresztre feszítése – lehetséges, hogy ez a szörnyű tett csupán eszméletét vesztette, de életét nem ?
 • Egyesek azt állítják, hogy Krisztus feltámadásának tanúi csak „láttak dolgokat” vagy hallucináltak, lehetséges ez? válasz – Egyesek azt állítják, hogy a feltámadás körüli eseményeken jelenlévők tévesen Krisztusként azonosítottak valakit. Igaz ez az állítás?
 • Mi a helyzet Krisztus halálával és feltámadásával, ami fontos és létfontosságú volt a kereszténység számára? válasz – Krisztus feltámadásának keresztény ünnepe a kereszténység és Jézus isteni természetének számos fontos aspektusával foglalkozik. Tudod, mik ezek?
 • Mit tanít az iszlám Jézus keresztre feszítéséről? válasz
 • Mi az a keresztre feszítés? válasz
 • Mit jelentenek a feszületen lévő „INRI” betűk? válasz — Az „INRI” – a kereszten lévő Jézus feje fölött megjelenő szimbólumok – jelentősége régóta elkerülte a keresztényeket. Mit jelent?

A Biblia történetei

 • Kattintson ide az Isten történetének online megtekintéséhez. Isten története: A teremtéstől az örökkévalóságig – Új multimédiás utazás a Biblia, a legfontosabb történetek összefoglalása, időrendi sorrendben. Halld és olvasd el Isten történetét!
 • Kattintson, ha többet szeretne megtudni ADAM-ról, az első emberrőlÁDÁM – Milyen volt Ádám, az első ember valójában? — Ismerje meg a csodálatos tényeket! Ez az új válasz a gyerekeknek szóló rovatunkban található, de olyan szinten van megírva, hogy a felnőttek is élvezni fogják.
 • NOÉ BÁRKÁJA ÉS AZ ÖZÖZZÁR – Kérdések és válaszok Válaszok – Állítja a Biblia, hogy Noé özönvize az egész Földet ellepte? Vajon Noénak szüksége volt oxigénre a hegyek felett? Vajon Noé bárkája valóban megtarthatja az özönvízben megmaradt összes állatot? Mekkora volt Noé bárkája? Hogyan kerültek különféle állatok a bárkából elszigetelt helyekre, például Ausztráliába? Honnan jött a víz? Milyen kapcsolat van a Genezis és a teremtésről és az özönvízről szóló ősi közel-keleti történetek között? Hol vannak az emberi kövületek? Hogyan származhatott az összes emberi faj Noétól, három fiától és feleségeiktől? …és így tovább.
 • Rope and the high priest. Click to read this article.Valóban a főpap a bokája köré kötött kötéllel lépett be a Szentek Szentjébe? Fedezze fel a bizonyítékokat erről a népszerű, de téves történetről.
 • Miért kell kronologikusan tanítani a Bibliát? Milyen forrásokat javasolsz? válasz
 • A még nem hívőnek megfontolandó kérdések…válasz
 • Bibliai történetek gyerekeknek

Paradicsom

 • A mennyország az északi égbolton található? válasz
 • Elég jó vagy ahhoz, hogy a mennybe kerülj? válasz — Sokan azt gondolják, hogy viszonylag jó életet éltek. Nem öltek meg senkit, nem loptak el semmi jelentőset, és nem bántottak szándékosan embereket. De vajon elegendőek-e a jó cselekedetek ahhoz, hogy a mennybe kerüljön?

Pokol, Hádész és az ítélet

 • Valóban létezik „pokol”? válasz
 • Miért jött létre a Pokol? válasz
 • Van ma valaki a pokolban? válasz
 • A szó szoros értelmében égő tűz lesz a pokolban? válasz
 • Mit kell tennie, hogy távol maradjon a pokoltól? válasz
 • Hogyan küldhet a szeretet Istene bárkit a pokolba? válasz
 • Mi van, ha nem hiszek a pokolban? válasz
 • Mi az a „megbocsáthatatlan bűn?” Hogyan válik a bűn „megbocsáthatatlanná”? válasz

Sátán

 • Ki a SÁTÁN, Isten és minden ember ellensége? Válasz
 • SÁTÁN - Valós személy, aki befolyásolja mai világunkat? Hat rád? válasz
 • DÉMONMEGGYELÖLTSÉG ÉS BEFOLYÁS – Megszállhatnak-e a keresztények démonok? válasz – Milyen módokon tudják Sátán és démonai befolyásolni a hívőket?
 • SÁTÁN STRATÉGIÁJA – Mi Sátán egyik legsikeresebb stratégiája Krisztus követőivel való bánásmódban? Válasz

  Mik azok az ördögök és démonok a> a Bibliában?

Keresztség, bemerítés

 • Mi a Szentlélek-keresztség? Hogyan részesül valaki benne? válasz — Hogyan részesül valaki a Szentlélek-keresztségben vagy Szentlélekbe való bemerítésben? Mit mond minderrõl a Biblia?
 • Szükséges a vízkeresztség az üdvösséghez? válasz

Prófécia

Jézus Krisztus a vlasz a krdseidre? Christian Answers WebBible Click here for God’s Story Online.

Cikk verzió: 2024. április 24.